මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

4 මාර්තු 2021

3 මාර්තු 2021

2 මාර්තු 2021

1 මාර්තු 2021

3 නොවැම්බර් 2020

27 ඔක්තෝබර් 2020

25 ඔක්තෝබර් 2020

22 ඔක්තෝබර් 2020

21 ඔක්තෝබර් 2020

18 ඔක්තෝබර් 2020

14 ඔක්තෝබර් 2020

12 ඔක්තෝබර් 2020

7 ඔක්තෝබර් 2020

5 ඔක්තෝබර් 2020

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/CommonsDelinker" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි