මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

9 අගෝස්තු 2020

8 අගෝස්තු 2020

7 අගෝස්තු 2020

6 අගෝස්තු 2020

5 අගෝස්තු 2020

3 අගෝස්තු 2020

29 ජූලි 2020

27 ජූලි 2020

26 ජූලි 2020

23 ජූලි 2020

22 ජූලි 2020

21 ජූලි 2020

20 ජූලි 2020

19 ජූලි 2020

18 ජූලි 2020

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/CommonsDelinker" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි