සන්නිවේදනය යනු පුද්ගලයන් අතර අදහස්, ආකල්ප, මතිමතාන්තර හා විශ්වාස හුවමාරු කර ගැනීමයි.

අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම.

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
  • "සන්නිවේදනය කෙබඳුද?". විජය පුවත් පත. සම්ප්‍රවේශය 2024-01-10.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සන්නිවේදනය&oldid=620635" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි