භූමි ප්‍රමාණය අනුව දූපත් ලැයිස්තුව

විකිමීඩියා ලැයිස්තු ලිපිය

මෙම භූමි ප්‍රමාණය අනුව දූපත් ලැයිස්තුවට 2,500 km2 (970 sq mi) ට වඩා වැඩි ලෝකයේ සියලුම දූපත් සහ 1,000 km2 (390 sq mi) ට වැඩි තවත් දූපත් කිහිපයක් ඇතුළත් වේ. සංසන්දනය කිරීම සඳහා මහාද්වීප ද පෙන්වා ඇත.

Dymaxion world map with the continental landmasses (Roman numerals) and 30 largest islands (Arabic numerals) roughly to scale

මහද්වීපික ප්‍රධාන භූමි සංස්කරණය

බොහෝ මහද්වීපික භූමි ප්‍රදේශ සාමාන්‍යයෙන් ජලයෙන් වටවී තිබියදීත් දූපත් ලෙස අර්ථ දක්වා නැත. කෙසේ වෙතත්, මහාද්වීපයේ අර්ථ දැක්වීම භූගෝල විද්‍යාඥයින් අතර වෙනස් වන නිසා ඕස්ට්‍රේලියාව සමහර විට මහාද්වීපයකට වඩා දූපතක් ලෙස අර්ථ දැක්වේ. එසේ වුවද, මෙම ලැයිස්තුවේ අරමුණු සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාව සහ අනෙකුත් මහාද්වීප සංසන්දනය කිරීම සඳහා මහාද්වීපික භූමි වශයෙන් ලැයිස්තුගත කර ඇත. සංඛ්‍යා දළ වශයෙන් වන අතර ඒවා මහාද්වීපික ප්‍රධාන භූමි හතර සඳහා පමණි.[Note 1] මිනිසා විසින් සාදන ලද සූවස් සහ පැනමා ඇළ මාර්ග නොසලකා හරිනු ලැබේ.

Rank Continental mainland[Note 2] Area
(km2)
Area
(sq mi)
Countries / Dependencies
1 Afro-Eurasia 84,980,532 32,811,167 123 countries, 8 partially recognized states, 2 special administrative regions of China,[Note 3] 1 Spanish overseas tied island, and 1 British overseas territory[Note 4]
2 Americas 42,549,000 16,428,000 22 countries and සැකිල්ල:රටේ දත්ත French Guiana[Note 5]
3 Antarctica[Note 6] 14,200,000[4] 5,500,000 None (7 countries have made 8 territorial claims)
4 Australia[Note 7] 7,595,342[7] 2,932,578   Australia

දූපත් සංස්කරණය

100,000 km2 (38,600 sq mi) හෝ ඊට වැඩි විශාලත්වයකින් යුතු දූපත් සංස්කරණය

Rank Island Area
(km2)[8]
Area
(sq mi)
Countries / Dependencies
1 Greenland (main island) 2,130,800[9] 822,700   ඩෙන්මාර්කය (  ග්‍රීන්ලන්තය forms a part of the Danish Realm)
2 New Guinea 785,753[10] 303,381   ඉන්දුනීසියාව (Papua and West Papua) and   පපුවා නවගිනිය
3 Borneo 748,168 288,869   බෲනයි,   ඉන්දුනීසියාව (Central, East, North, South and West Kalimantan) and   මලයාසියාව (Sabah and Sarawak)
4 Madagascar (main island) 587,041[11] 226,658   මැඩගස්කරය
5 Baffin Island 507,451[12] 195,928   කැනඩාව (Nunavut)
6 Sumatra 443,065 171,068   ඉන්දුනීසියාව (Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau and North, South and West Sumatra provinces)
7 Honshu 225,800 87,200   ජපානය (Chūbu, Chūgoku, Kansai, Kantō and Tōhoku regions)
8 Victoria Island 217,291[12] 83,897   කැනඩාව (Northwest Territories and Nunavut)
9 Great Britain 209,331 80,823   එක්සත් රාජධානිය (England, Scotland and Wales)
10 Ellesmere Island 196,236[12] 75,767   කැනඩාව (Nunavut)
11 Sulawesi 180,681 69,761   ඉන්දුනීසියාව (Gorontalo and Central, North, South, Southeast and West Sulawesi)
12 South Island 145,836 56,308 සැකිල්ල:NZ (Canterbury, Marlborough, Nelson, Otago, Southland, Tasman and West Coast)
13 Java 138,794 53,589   ඉන්දුනීසියාව (Banten, Jakarta, Yogyakarta and Central, East and West Java)
14 North Island 111,583 43,082 සැකිල්ල:NZ (Auckland, Bay of Plenty, Gisborne, Hawke's Bay, Manawatū-Whanganui, Northland, Taranaki, Waikato and Wellington)
15 Luzon 109,965 42,458   පිලිපීනය (Bicol, Cagayan Valley, Calabarzon, Central Luzon, Cordillera, Ilocos, and the National Capital Region)
16 Newfoundland 108,860[12] 42,030   කැනඩාව (Newfoundland and Labrador)
17 Cuba (main island) 105,806 40,852   කියුබාව
18 Iceland (main island) 101,826 39,315   අයිස්ලන්තය

25,000–99,999 km2 (9,700–38,600 sq mi) විශාලත්වයකින් යුතු දූපත් සංස්කරණය

Rank Island Area
(km2)[8]
Area
(sq mi)
Countries / Dependencies
19 Mindanao 97,530 37,660   පිලිපීනය (Caraga, Davao, Bangsamoro, Northern Mindanao, Soccsksargen, and Zamboanga Peninsula)
20 Ireland 84,421[13] 32,595   Republic of Ireland and   එක්සත් රාජධානිය (Northern Ireland)
21 Hokkaido 78,719 30,394   ජපානය (Hokkaido region)
22 Hispaniola 76,192[14][15] 29,418   ඩොමිනිකන් ජනරජය and   හෙයිටි
23 Sakhalin 72,493 27,990   රුසියාව (Sakhalin)
24 Banks Island 70,028[12] 27,038   කැනඩාව (Northwest Territories)
25 Sri Lanka (main island) 65,268[16] 25,200   ශ්‍රී ලංකාව
26 Tasmania (main island) 65,022 25,105   ඕස්ට්‍රේලියාව (Tasmania)
27 Devon Island 55,247[12] 21,331   කැනඩාව (Nunavut) (largest uninhabited island in the world)
28 Alexander Island 49,070 18,950 None (Antarctic territorial claims by   ආර්ජන්ටිනාව (partial),   චිලි and   එක්සත් රාජධානිය)
29 Isla Grande de Tierra del Fuego 47,992 18,530   ආර්ජන්ටිනාව (Tierra del Fuego) and   චිලි (Magallanes)
30 Severny Island (Novaya Zemlya, north) 47,079 18,177   රුසියාව (Arkhangelsk)
31 Berkner Island 43,873 16,939 None (Antarctic territorial claims by   ආර්ජන්ටිනාව,   චිලි (partial) and සැකිල්ල:GRB)
32 Axel Heiberg Island 43,178[12] 16,671   කැනඩාව (Nunavut)
33 Melville Island 42,149[12] 16,274   කැනඩාව (Northwest Territories and Nunavut)
34 Southampton Island 41,214[12] 15,913   කැනඩාව (Nunavut)
35 Marajó 40,100[16] 15,500   Brazil (Pará) – at the mouth of the Amazon River, it is the world's largest fluvial island
36 Spitsbergen 38,981[17] 15,051 සැකිල්ල:NOR (Svalbard)
37 Kyushu 37,437 14,455   ජපානය (Kyūshū region)
38 New Britain 35,145 13,570   පපුවා නවගිනිය (West New Britain Province and East New Britain Province)
39 Taiwan (main island) 34,507 13,323   Republic of China (Taiwan)
40 Prince of Wales Island 33,339[12] 12,872   කැනඩාව (Nunavut)
41 Yuzhny Island (Novaya Zemlya, south) 33,246 12,836   රුසියාව (Arkhangelsk)
42 Hainan 33,210 12,820   China (Hainan Province)
43 Vancouver Island 31,285[12] 12,079   කැනඩාව (British Columbia)
44 Timor 28,418 10,972   ඉන්දුනීසියාව (East Nusa Tenggara) and සැකිල්ල:ETM
45 Sicily 25,711[18] 9,927   ඉතාලිය (Sicily)

10,000–24,999 km2 (3,861–9,652 sq mi) විශාලත්වයකින් යුතු දූපත් සංස්කරණය

Rank Island's name Area
(km2)[8]
Area
(sq mi)
Countries / Dependencies
46 Somerset Island 24,786[12] 9,570   කැනඩාව (Nunavut)
47 Kotelny Island 24,000 9,300   රුසියාව (Sakha)
48 Sardinia 23,949 9,247   ඉතාලිය (Sardinia)
49 Bananal 20,000[16] 7,398   Brazil (Tocantins) – the world's 2nd largest fluvial island and the world's largest island surrounded entirely by fresh water
50 Shikoku 18,545 7,160   ජපානය (Shikoku region)
51 Halmahera 18,040 6,970   ඉන්දුනීසියාව (North Maluku)
52 Seram 17,454 6,739   ඉන්දුනීසියාව (Maluku)
53 New Caledonia (main island) 16,648 6,428 සැකිල්ල:රටේ දත්ත New Caledonia (sui generis collectivity of   ප්‍රංශය)
54 Bathurst Island 16,042[12] 6,194   කැනඩාව (Nunavut)
55 Prince Patrick Island 15,848[12] 6,119   කැනඩාව (Northwest Territories)
56 Thurston Island 15,700[16] 6,100 None (unclaimed island of Antarctica)
57 Nordaustlandet 14,467[17] 5,586 සැකිල්ල:NOR (Svalbard)
58 Sumbawa 14,386 5,554   ඉන්දුනීසියාව (West Nusa Tenggara)
59 October Revolution Island 14,204 5,484   රුසියාව (Krasnoyarsk Krai)
60 Flores 14,154 5,465   ඉන්දුනීසියාව (East Nusa Tenggara)
61 King William Island 13,111[12] 5,062   කැනඩාව (Nunavut)
62 Negros 13,075 5,048   පිලිපීනය (Western Visayas and Central Visayas)
63 Samar 12,849 4,961   පිලිපීනය (Eastern Visayas)
64 Palawan 12,189 4,706   පිලිපීනය (Mimaropa)
65 Panay 12,011 4,637   පිලිපීනය (Western Visayas)
66 Yos Sudarso (Dolak) 11,742 4,534   ඉන්දුනීසියාව (Papua)
67 Bangka 11,413 4,407   ඉන්දුනීසියාව (Bangka Belitung Islands)
68 Ellef Ringnes Island 11,295[12] 4,361   කැනඩාව (Nunavut)
69 Bolshevik Island 11,206 4,327   රුසියාව (Krasnoyarsk Krai)
70 Jamaica (main island) 11,190 4,320   ජැමෙයිකාව
71 Bylot Island 11,067[12] 4,273   කැනඩාව (Nunavut)
72 Sumba 10,711 4,136   ඉන්දුනීසියාව (East Nusa Tenggara)
73 Mindoro 10,572 4,082   පිලිපීනය (Mimaropa)
74 Viti Levu 10,531 4,066   ෆිජී (Central Division and Western Division)
75 Hawaiʻi (Big Island) 10,434 4,029   United States (Hawaii)
76 Cape Breton Island 10,311[12] 3,981   කැනඩාව (Nova Scotia)

5,000–9,999 km2 (1,931–3,861 sq mi) විශාලත්වයකින් යුතු දූපත් සංස්කරණය

Rank Island's name Area
(km2)[8]
Area
(sq mi)
Countries / Dependencies
77 Prince Charles Island 9,521[12] 3,676   කැනඩාව (Nunavut)
78 Bougainville Island 9,318 3,598   පපුවා නවගිනිය (Autonomous Region of Bougainville)
79 Kodiak Island 9,310 3,595[19]   United States (Alaska)
80 Cyprus (main island) 9,234 3,565   සයිප්‍රස්, සැකිල්ල:රටේ දත්ත Akrotiri and Dhekelia, Sovereign Base Areas of the   එක්සත් රාජධානිය, and සැකිල්ල:TRNC[Note 8]
81 Puerto Rico (main island) 9,100 3,500 සැකිල්ල:PRI, insular area of the   United States
82 Komsomolets Island 8,812 3,402   රුසියාව (Krasnoyarsk Krai)
83 Corsica 8,741 3,375   ප්‍රංශය (Corsica)
84 Disko Island 8,612 3,325   ග්‍රීන්ලන්තය, forms part of the Danish Realm (  ඩෙන්මාර්කය)
85 Carney Island 8,500[16] 3,300 None (unclaimed island of Antarctica)
86 Chiloé Island 8,478 3,273   චිලි (Los Lagos Region)
87 Buru 8,473 3,271   ඉන්දුනීසියාව (Maluku)
88 Crete 8,350 3,220   ග්‍රීසිය (Crete)
89 Anticosti Island 7,941[12] 3,066   කැනඩාව (Quebec)
90 Roosevelt Island 7,910 3,050 None (Antarctic territorial claim by සැකිල්ල:NZ)
91 Wrangel Island (Vrangelya) 7,866 3,037   රුසියාව (Chukotka Autonomous Okrug)
92 Tupinambarana (western part) 7,700 3,000   Brazil (Amazonas) (if taken as one fluvial island)
93 New Ireland 7,405 2,859   පපුවා නවගිනිය (New Ireland Province)
94 Leyte 7,368 2,845   පිලිපීනය (Eastern Visayas)
95 East Falkland 7,040 2,720 සැකිල්ල:FLK, part of the British Overseas Territories, territories under sovereignty of   එක්සත් රාජධානිය and disputed with   ආර්ජන්ටිනාව[Note 9]
96 Zealand 7,031[20] 2,715   ඩෙන්මාර්කය (Zealand and Capital Region)
97 Cornwallis Island 6,995[12] 2,701   කැනඩාව (Nunavut)
98 Prince of Wales Island 6,675 2,577   United States (Alaska)
99 Kerguelen (main island) 6,617 2,555 සැකිල්ල:ATF, overseas territory of   ප්‍රංශය
100 Siple Island 6,390 2,470 None (unclaimed island of Antarctica)
101 Graham Island 6,361[12] 2,456   කැනඩාව (British Columbia)
102 New Siberia (Novaya Sibir) 6,201 2,394   රුසියාව (Sakha Republic)
103 Melville Island 5,765 2,226   ඕස්ට්‍රේලියාව (Northern Territory)
104 Prince Edward Island 5,620[12] 2,170   කැනඩාව (Prince Edward Island)
105 Vanua Levu 5,587 2,157   ෆිජී (Northern Division)
106 Wellington Island 5,556 2,145   චිලි (Magallanes and Antártica Chilena Region)
107 Coats Island 5,498[12] 2,123   කැනඩාව (Nunavut)
108 Bali 5,416 2,091   ඉන්දුනීසියාව (Bali)
109 Chichagof Island 5,388 2,080   United States (Alaska)
110 Guadalcanal 5,353 2,067 සැකිල්ල:SOL (Guadalcanal Province and Capital Territory)
111 Amund Ringnes Island 5,255[12] 2,029   කැනඩාව (Nunavut)
112 Bolshoy Lyakhovsky Island 5,157 1,991   රුසියාව (Sakha Republic)
113 St. Lawrence Island 5,135 1,983   United States (Alaska)
114 Riesco Island 5,110[21] 1,970   චිලි (Magallanes and Antártica Chilena Region)
115 Edgeøya 5,073[17] 1,959 සැකිල්ල:NOR (Svalbard)
116 Mackenzie King Island 5,048[12] 1,949   කැනඩාව (Northwest Territories and Nunavut)
117 Trinidad 5,009 1,934   ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ
118 Caviana 5,000[21] 1,900   Brazil (Pará)

2,500–4,999 km2 (965–1,930 sq mi) විශාලත්වයකින් යුතු දූපත් සංස්කරණය

Rank Island's name Area
(km2)[8]
Area
(sq mi)
Countries / Dependencies
119 Kolguyev Island 4,968 1,918   රුසියාව (Nenets Autonomous Okrug)
120 Gurupá 4,864[21] 1,878   Brazil (Pará)
121 Isabela Island 4,711 1,819   ඉක්වදෝරය (Galápagos Province)
122 North Jutlandic Island (Vendsyssel-Thy) 4,685[20] 1,809   ඩෙන්මාර්කය (North Denmark) (physically part of the Jutland peninsula until 1825)
123 Lombok 4,625 1,786   ඉන්දුනීසියාව (West Nusa Tenggara)
124 West Falkland 4,531 1,749 සැකිල්ල:FLK, part of the British Overseas Territories, territories under sovereignty of   එක්සත් රාජධානිය and disputed with   ආර්ජන්ටිනාව[Note 9]
125 Belitung 4,478 1,729   ඉන්දුනීසියාව (Bangka-Belitung Islands)
126 Cebu 4,468 1,725   පිලිපීනය (Central Visayas)
127 Adelaide Island 4,463 1,723 None (Antarctic territorial claims by   ආර්ජන්ටිනාව,   චිලි and   එක්සත් රාජධානිය)
128 Stefansson Island 4,463[12] 1,723   කැනඩාව (Nunavut)
129 Madura Island 4,429 1,710   ඉන්දුනීසියාව (East Java)
130 Buton 4,408 1,702   ඉන්දුනීසියාව (South East Sulawesi)
131 Kangaroo Island 4,374 1,689   ඕස්ට්‍රේලියාව (South Australia)
132 Admiralty Island 4,362 1,684   United States (Alaska)
133 Nunivak Island 4,209[21] 1,625   United States (Alaska)
134 Unimak Island 4,119 1,590   United States (Alaska)
135 Hoste Island 4,117[21] 1,590   චිලි (Magallanes and Antártica Chilena Region)
136 Spaatz Island 4,100[21] 1,600 None (Antarctic territorial claims by   චිලි and   එක්සත් රාජධානිය)
137 Baranof Island 4,065 1,570   United States (Alaska)
138 Nias 4,048 1,563   ඉන්දුනීසියාව (North Sumatra)
139 Espiritu Santo 3,956 1,527 සැකිල්ල:VAN (Sanma Province)
140 Milne Land 3,913 1,511   ග්‍රීන්ලන්තය, forms part of the Danish Realm (  ඩෙන්මාර්කය)
141 Malaita 3,836 1,481 සැකිල්ල:SOL (Malaita Province)
142 Siberut 3,829 1,478   ඉන්දුනීසියාව (West Sumatra)
143 Bohol 3,821 1,475   පිලිපීනය (Central Visayas)
144 South Georgia 3,718 1,436 සැකිල්ල:SGS, part of the British Overseas Territories, territories under sovereignty of   එක්සත් රාජධානිය
145 Euboea 3,707 1,431   ග්‍රීසිය (Central Greece)
146 Santa Inés Island 3,688 1,424   චිලි (Magallanes and Antártica Chilena Region)
147 Mallorca 3,667 1,416   ස්පාඤ්ඤය (Balearic Islands)
148 Santa Isabel Island 3,665 1,415 සැකිල්ල:SOL (Isabel Province)
149 Long Island 3,629[21] 1,401   United States (New York)
150 Socotra 3,607 1,393   යේමනය (Socotra Governorate)
151 Wetar 3,600[21] 1,400   ඉන්දුනීසියාව (Maluku)
152 Tupinambarana (northern part) 3,600 1,400   Brazil (Amazonas)
153 Traill Island 3,542 1,368   ග්‍රීන්ලන්තය, forms part of the Danish Realm (  ඩෙන්මාර්කය)
154 North Andros Island 3,439 1,328   බහාමාස් (North Andros and Central Andros)
155 Vaygach Island 3,329 1,285   රුසියාව (Arkhangelsk Oblast)
156 Masbate Island 3,268[21] 1,262   පිලිපීනය (Bicol Region)
157 Iturup (Etorofu) 3,238 1,250   රුසියාව (Sakhalin Oblast) (also claimed by   ජපානය (Hokkaidō region))
158 Makira (San Cristóbal) 3,190 1,230 සැකිල්ල:SOL (Makira-Ulawa Province)
159 Mansel Island 3,180[12] 1,230   කැනඩාව (Nunavut)
160 Yamdena 3,100[21] 1,200   ඉන්දුනීසියාව (Maluku)
161 Waigeo 3,060[21] 1,180   ඉන්දුනීසියාව (West Papua)
162 Akimiski Island 3,001[12] 1,159   කැනඩාව (Nunavut)
163 Gotland 2,994[22] 1,156   ස්වීඩනය (Gotland)
164 Funen 2,985[20] 1,153   ඩෙන්මාර්කය (Southern Denmark)
165 Choiseul Island 2,971 1,147 සැකිල්ල:SOL (Choiseul Province)
166 Revillagigedo Island 2,965 1,145   United States (Alaska)
167 Taliabu 2,913 1,125   ඉන්දුනීසියාව (North Maluku)
168 Muna Island 2,889 1,115   ඉන්දුනීසියාව (South East Sulawesi)
169 Zemlya Georga 2,821 1,089   රුසියාව (Arkhangelsk Oblast)
170 Kupreanof Island 2,813 1,086   United States (Alaska)
171 Borden Island 2,794[12] 1,079   කැනඩාව (Northwest Territories and Nunavut)
172 North Andaman Island 2,781 1,074   ඉන්දියාව (Andaman and Nicobar Islands)
173 Manitoulin Island 2,766[23] 1,068   කැනඩාව (Ontario) (world's largest freshwater lake island)
174 Unalaska Island 2,722 1,051   United States (Alaska)
175 Saaremaa 2,672 1,032   එස්ටෝනියා (Saaremaa)
176 Moresby Island 2,608[12] 1,007   කැනඩාව (British Columbia)
177 James Ross Island 2,598 1,003 None (Antarctic territorial claims by   ආර්ජන්ටිනාව,   චිලි and   එක්සත් රාජධානිය)
178 Obira 2,542 981   ඉන්දුනීසියාව (North Maluku)
179 Réunion (main island) 2,535 979   ප්‍රංශය (Réunion, overseas department)

1,000–2,499 km2 (386–965 sq mi) විශාලත්වයකින් යුතු දූපත් සංස්කරණය

This section of the list might not be complete, but covers almost all of the islands in the world over 1,000 km2 (390 sq mi). The area of some Antarctic islands is uncertain.

Rank Island's name Area
(km2)[8]
Area
(sq mi)
Countries / Dependencies
180 Navarino Island 2,473[තහවුරු කර නොමැත] 955   චිලි (Magallanes and Antártica Chilena Region)
181 Paramushir 2,471[21] 954   රුසියාව (Sakhalin Oblast)
182 Ross Island 2,460[21] 950 None (Antarctic territorial claim by සැකිල්ල:NZ)
183 Ymer Island 2,437 941   ග්‍රීන්ලන්තය, forms part of the Danish Realm (  ඩෙන්මාර්කය)
184 Anvers Island 2,432 939 None (Antarctic territorial claims by   ආර්ජන්ටිනාව,   චිලි and   එක්සත් රාජධානිය)
185 Karaginsky Island 2,404[තහවුරු කර නොමැත] 928   රුසියාව (Kamchatka Krai)
186 Cornwall Island 2,358[12] 910   කැනඩාව (Nunavut)
187 Peleng 2,346 906   ඉන්දුනීසියාව (Central Sulawesi)
188 Groote Eylandt 2,285 882   ඕස්ට්‍රේලියාව (Northern Territory)
189 Yapen 2,278 880   ඉන්දුනීසියාව (Papua)
190 Morotai 2,266 875   ඉන්දුනීසියාව (North Maluku)
192 Princess Royal Island 2,251[12] 869   කැනඩාව (British Columbia)
193 Isla de la Juventud 2,237 864   කියුබාව (Isla de la Juventud)
194 Wilczek Land 2,203[තහවුරු කර නොමැත] 851   රුසියාව (Arkhangelsk Oblast)
195 Hinnøya 2,198[17] 849 සැකිල්ල:NOR (Nordland and Troms)
196 Nelson Island 2,183[24] 843   United States (Alaska)
197 Richards Island 2,165[12] 836   කැනඩාව (Northwest Territories)
198 Trangan 2,149 830   ඉන්දුනීසියාව (Maluku)
199 Alor Island 2,120 820   ඉන්දුනීසියාව (East Nusa Tenggara)
200 Margarita Island 2,100 810   කොලොම්බියාව (an inland fluvial island in the Magdalena River, not to be confused with the Caribbean Venezuelan island)
201 Lewis and Harris 2,086 805   එක්සත් රාජධානිය (Scotland)
202 Laut Island 2,057 794   ඉන්දුනීසියාව (South Kalimantan)
203 Malakula 2,041 788 සැකිල්ල:VAN (Malampa Province)
204 New Georgia 2,037 786 සැකිල්ල:SOL (Western Province)
205 Misool 2,034 785   ඉන්දුනීසියාව (West Papua)
206 Magdalena Island 2,025 782   චිලි (Aysén Region)
207 René-Levasseur Island 2,020[23] 780   කැනඩාව (Quebec) (largest artificial island)
208 Tenerife 2,008 775   ස්පාඤ්ඤය (Canary Islands)
209 Ayon 2,000[තහවුරු කර නොමැත] 770   රුසියාව (Chukotka Autonomous Okrug)
210 Kuiu 1,962 758   United States (Alaska)
211 Manus 1,940 750   පපුවා නවගිනිය (Manus Province)
212 Bioko 1,935 [25] 747 සැකිල්ල:GNQ (Bioko Norte Province and Bioko Sur Province)
213 Biak 1,904 735   ඉන්දුනීසියාව (Papua)
214 Maui 1,903 735   United States (Hawaii)
215 Bacan 1,900 730   ඉන්දුනීසියාව (North Maluku)
216 Žitný ostrov 1,886[තහවුරු කර නොමැත] 728   ස්ලොවැකියාව (Bratislava Region, Trnava Region and Nitra Region)
217 Mauritius (main island) 1,874 724 සැකිල්ල:MUS
218 Fraser Island 1,840[26] 710   ඕස්ට්‍රේලියාව (Queensland) (world's largest sand island)
219 Jeju Island 1,826[27] 705   දකුණු කොරියාව (Jeju Province)
220 Stewart Island/Rakiura 1,815 701 සැකිල්ල:NZ (Southland)
221 Bely Island 1,810 700   රුසියාව (Yamalo-Nenets Autonomous Okrug)
222 Afognak 1,809 698   United States (Alaska)
223 Umnak 1,793 692   United States (Alaska)
224 Bolshoy Shantar Island 1,766 682   රුසියාව (Khabarovsk Krai)
225 Bolshoy Begichev Island 1,764 681   රුසියාව (Sakha Republic)
226 Simeulue 1,754 677   ඉන්දුනීසියාව (Aceh)
227 Kobroor 1,723 665   ඉන්දුනීසියාව (Maluku)
228 Air Force Island 1,720[12] 660   කැනඩාව (Nunavut)
229 Natuna Besar 1,720[තහවුරු කර නොමැත] 660   ඉන්දුනීසියාව (Riau Islands)
230 Savai'i 1,718 663 සැකිල්ල:SAM (Fa'asaleleaga, Gaga'emauga, Gaga'ifomauga, Vaisigano, Satupa'itea and Palauli)
231 Geographical Society Island 1,717 663   ග්‍රීන්ලන්තය, forms part of the Danish Realm (  ඩෙන්මාර්කය)
232 Bathurst Island 1,692 653   ඕස්ට්‍රේලියාව (Northern Territory)
233 Bering Island 1,660[තහවුරු කර නොමැත] 640   රුසියාව (Kamchatka Krai)
234 Skye 1,659 641   එක්සත් රාජධානිය (Scotland)
235 Lesbos 1,641 634   ග්‍රීසිය (North Aegean)
236 Soisalo 1,635[28] 631   ෆින්ලන්තය (Northern Savonia and Southern Savonia)
237 Fuerteventura 1,633 631   ස්පාඤ්ඤය (Canary Islands)
238 Salawati 1,623 627   ඉන්දුනීසියාව (West Papua)
239 Great Inagua 1,615 624   බහාමාස් (Inagua)
240 Kunashir Island 1,612 622   රුසියාව (Sakhalin Oblast) (also claimed by   ජපානය (Hokkaidō region))
241 Joinville Island 1,607 620 None (Antarctic territorial claims by   ආර්ජන්ටිනාව,   චිලි and   එක්සත් රාජධානිය)
242 Tanahbesar (Wokam) 1,604 619   ඉන්දුනීසියාව (Maluku)
243 Rantau 1,598 617   ඉන්දුනීසියාව (Riau)
244 Senja 1,590[17] 610 සැකිල්ල:NOR (Troms)
245 Flaherty Island 1,585[12] 612   කැනඩාව (Nunavut)
246 Oahu 1,583 611   United States (Hawaii)
247 Zanzibar (Unguja) 1,575 608   ටැන්සානියාව (Unguja North Region, Unguja South Region and Mjini Magharibi Region)
248 Graham Bell Island 1,557 601   රුසියාව (Arkhangelsk Oblast)
249 Eglinton Island 1,541[12] 595   කැනඩාව (Northwest Territories)
250 Middle Andaman Island 1,536[27] 593   ඉන්දියාව (Andaman and Nicobar Islands)
251 Clavering Island 1,535 593   ග්‍රීන්ලන්තය, forms part of the Danish Realm (  ඩෙන්මාර්කය)
252 Gran Canaria 1,530 590   ස්පාඤ්ඤය (Canary Islands)
253 Pioneer Island 1,527 590   රුසියාව (Krasnoyarsk Krai)
254 Great Karimun 1,524 588   ඉන්දුනීසියාව (Riau Islands)
255 Catanduanes 1,523 588 සැකිල්ල:PHL (Bicol Region)
256 Charcot Island 1,500[තහවුරු කර නොමැත] 580 None (Antarctic territorial claims by   චිලි and   එක්සත් රාජධානිය)
257 Rupat 1,490 580   ඉන්දුනීසියාව (Riau)
258 Qeshm 1,488 575   Iran (Hormozgan Province)
259 Nares Land 1,466 566   ග්‍රීන්ලන්තය, forms part of the Danish Realm (  ඩෙන්මාර්කය)
260 South Andros Island 1,448 559   බහාමාස් (South Andros)
261 Bhola Island 1,441[තහවුරු කර නොමැත] 556   බංග්ලාදේශය (Barisal Division)
262 Fergusson Island 1,437 555   පපුවා නවගිනිය (Milne Bay Province)
263 Urup 1,437 555   රුසියාව (Sakhalin Oblast)
264 Kauai 1,435 554   United States (Hawaii)
265 São Luís Island 1,410[තහවුරු කර නොමැත] 540   Brazil (Maranhão)
266 Rhodes 1,410 540   ග්‍රීසිය (South Aegean)
267 King George Island 1,384 534 None (Antarctic territorial claims by   ආර්ජන්ටිනාව,   චිලි and   එක්සත් රාජධානිය)
268 Graham Island 1,378[12] 532   කැනඩාව (Nunavut)
269 Pitt Island 1,375[12] 531   කැනඩාව (British Columbia)
270 Nottingham Island 1,372[12] 530   කැනඩාව (Nunavut)
271 Desolación Island 1,352 522   චිලි (Magallanes and Antártica Chilena Region)
272 Ramree Island 1,350[27] 520   බුරුමය (Rakhine State)
273 Flinders Island 1,330 510   ඕස්ට්‍රේලියාව (Tasmania)
274 Öland 1,347[22] 520   ස්වීඩනය (Kalmar)
275 Lougheed Island 1,308[12] 505   කැනඩාව (Nunavut)
276 Dawson Island 1,290 500   චිලි (Magallanes and Antártica Chilena Region)
277 Barentsøya (Barents) 1,288[29] 497 සැකිල්ල:NOR (Svalbard)
278 Lembata (Lomblen) 1,270 490   ඉන්දුනීසියාව (East Nusa Tenggara)
279 Chongming Island 1,267[තහවුරු කර නොමැත] 489   People's Republic of China (Shanghai Municipality)
280 Basilan 1,266 489   පිලිපීනය (Autonomous Region in Muslim Mindanao and Zamboanga Peninsula)
281 Shannon Island 1,259 486   ග්‍රීන්ලන්තය, forms part of the Danish Realm (  ඩෙන්මාර්කය)
282 Mill Island 1,258 486 None (Antarctic territorial claim by   ඕස්ට්‍රේලියාව)
283 Morfil 1,250 480 සැකිල්ල:SEN (Saint-Louis Region)
284 Lolland 1,243[20] 480   ඩෙන්මාර්කය (Zealand)
285 Mangole 1,229 475   ඉන්දුනීසියාව (North Maluku)
286 New Hanover Island (Lavongai) 1,227 474   පපුවා නවගිනිය (New Ireland Province)
287 Rote Island 1,227 474   ඉන්දුනීසියාව (East Nusa Tenggara)
288 South Andaman Island 1,211 468   ඉන්දියාව (Andaman and Nicobar Islands)
289 Södertörn 1,207[30] 466   ස්වීඩනය (Stockholm)
290 Okinawa Island 1,200 460   ජපානය (Ryukyu Islands)
291 Oleniy Island 1,197 462   රුසියාව (Yamalo-Nenets Autonomous Okrug)
292 Tiburón Island 1,190 460   මෙක්සිකෝව (Sonora)
293 Campana Island 1,188 459   චිලි (Aisén Region)
294 Bintan Island 1,173 453   ඉන්දුනීසියාව (Riau Islands)
295 Martinique 1,167 451   ප්‍රංශය (Martinique, overseas department)
296 Aracena Island 1,164 449   චිලි (Magallanes and Antártica Chilena Region)
297 Sherman Island 1,159 447 None (unclaimed island of Antarctica)
298 Byam Martin Island 1,150[12] 440   කැනඩාව (Nunavut)
299 Great Abaco 1,146 442   බහාමාස් (North Abaco, Central Abaco and South Abaco)
300 Lifou Island 1,146 442 සැකිල්ල:රටේ දත්ත New Caledonia, special collectivity of   ප්‍රංශය
301 Wales Island 1,137[12] 439   කැනඩාව (Nunavut)
302 Île Vanier 1,126[12] 435   කැනඩාව (Nunavut)
303 Upolu 1,125 434 සැකිල්ල:SAM (Tuamasaga, A'ana, Aiga-i-le-Tai, Atua, Va'a-o-Fonoti and Gaga'emauga)
304 King Island 1,121 433   ඕස්ට්‍රේලියාව (Tasmania)
305 Clarence Island 1,111 429   චිලි (Magallanes and Antártica Chilena Region)
306 Padang Island 1,109 428   ඉන්දුනීසියාව (Riau)
307 Grand Bahama 1,096 423   බහාමාස් (East Grand Bahama, West Grand Bahama and Freeport)
308 Alexandra Land (Zemlya Aleksandry) 1,095 423   රුසියාව (Arkhangelsk Oblast)
309 Rowley Island 1,090[12] 420   කැනඩාව (Nunavut)
310 Tahiti 1,069 413 සැකිල්ල:PYF, overseas collectivity of   ප්‍රංශය
311 Sääminginsalo 1,069[28] 413   ෆින්ලන්තය (Southern Savonia) (not a true island because it is detached from the mainland by an artificial canal)
312 Serrano Island 1,063 410   චිලි (Aisén Region)
313 Atka Island 1,061 410   United States (Alaska)
314 Cameron Island 1,059[12] 409   කැනඩාව (Nunavut)
315 Gallya (Hall Island) 1,049 405   රුසියාව (Arkhangelsk Oblast)
316 Madre de Dios Island 1,043 403   චිලි (Magallanes and Antártica Chilena Region)
317 Normanby Island 1,040 400   පපුවා නවගිනිය (Milne Bay Province)
318 Hiiumaa 1,031 398   එස්ටෝනියා (Hiiumaa)
319 Margarita Island 1,020 390   වෙනිසුයෙලාව (Nueva Esparta)
320 Resolution Island 1,015[12] 392   කැනඩාව (Nunavut)
321 Grande Comore 1,013 391   කොමරොස් (Grande Comore)
322 Mornington Island 1,002[තහවුරු කර නොමැත] 387   ඕස්ට්‍රේලියාව (Queensland)

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

සටහන් සංස්කරණය

 1. Geographically, there are only four continents that are not separated by water: Afro-Eurasia (57% of the land surface), the Americas (28.5%), Antarctica (9%), and Australia (5%). The remaining 0.5% is made up of oceanic islands, mostly scattered within Oceania in the central and south Pacific Ocean.[1]
 2. Including landmasses which are above water and over 2,500,000 km2. The submerged continent of Zealandia (4,900,000 km2) is excluded.
 3.   Hong Kong and   Macau.
 4.   Gibraltar.
 5. An overseas department and region of France.
 6. Antarctica is a special case, for if its ice is considered not as land, but as water, it is not a single land mass, but several land areas of much smaller area, since the ice-bedrock boundary is below sea level in many regions of the continent. If its ice cover were to be lifted, some rock that is currently below sea level would rise as the weight of the ice would be removed,[2] although this would in part be counteracted, and in some areas of the continent overtaken, by eustatic rises in sea level.[3]
 7. Mainland Australia is more than three times the size of Greenland, the largest island. Australia is sometimes dubbed "The Island Continent" or "Earth’s largest island, but its smallest continent".[5][6]
 8. The Turkish Republic of Northern Cyprus claims and controls one third of the island of Cyprus, although this is not recognised by any country except Turkey.
 9. 9.0 9.1 A dispute exists between the Governments of Argentina and the United Kingdom concerning sovereignty over the Falkland Islands. The territory is described as "Falkland Islands (Malvinas)" by the United Nations.

පාදසටහන් සංස්කරණය

 1. Stephen Hawking; Lucy Hawking (9 January 2020). "Earth: What's It Made Of?". Unlocking the Universe. p. 62. ISBN 9780241418864.
 2. Global warming and the stability of the West Antarctic Ice Sheet, Michael Oppenheimer, 1998 (see map of Antarctica showing regions where bedrock is below sea level)
 3. Jonathan L. Bamber; River; Vermeersen; LeBrocq (May 2009). "Reassessment of the Potential Sea-Level Rise from a Collapse of the West Antarctic Ice Sheet". Science. 324 (59295): 901–903. Bibcode:2009Sci...324..901B. doi:10.1126/science.1169335. PMID 19443778. S2CID 11083712.
 4. United States Central Intelligence Agency (2011). "Antarctica". The World Factbook. Government of the United States. සම්ප්‍රවේශය 14 September 2017.
 5. "Australia in Brief - Department of Foreign Affairs and Trade". Dfat.gov.au. 2003-08-20 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2010-08-30.
 6. "Area of Australia - States and Territories". Geoscience Australia. 15 May 2014.
 7. "Area of Australia - States and Territories | Geoscience Australia". Ga.gov.au. 12 January 2001. සම්ප්‍රවේශය 28 November 2018.
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 "Islands By Land Area". Islands.unep.ch. සම්ප්‍රවේශය 2010-08-01.
 9. "Joshua Calder's World Island Info - Continent or Island?". Worldislandinfo.com. සම්ප්‍රවේශය 2016-01-30.
 10. Ganeri, Anita (2014). Island Life. Raintree. p. 43. ISBN 9781406249453.
 11. Europa Publications, ed. (2003). Africa South of the Sahara 2004. Psychology Press. p. 629. ISBN 9781857431834.
 12. 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30 12.31 12.32 12.33 12.34 12.35 12.36 12.37 12.38 12.39 12.40 12.41 12.42 12.43 12.44 12.45 12.46 "Atlas of Canada - Sea Islands". Atlas.nrcan.gc.ca. 2009-08-12. 2013-01-22 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2010-08-30.
 13. Nolan, Professor William. "Geography of Ireland". Government of Ireland. 2009-11-24 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2009-11-11.
 14. "The World Factbook — Central Intelligence Agency". cia.gov.
 15. "The World Factbook — Central Intelligence Agency". cia.gov.
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 "Joshua Calder's World Island Info - Largest Islands of the World". Worldislandinfo.com. සම්ප්‍රවේශය 2016-01-30.
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 "Statistisk årbok 2009: Geografisk oversikt" (නෝර්වීජියානු බසින්). Ssb.no. සම්ප්‍රවේශය 2010-08-01.
 18. Popescu, Gabriel (2015). Agricultural Management Strategies in a Changing Economy. IGI Global. p. 310. ISBN 9781466675223.
 19. Dunham, Mike (July 31, 2010). "Turns out Kodiak is largest U.S. island, depending on viewpoint". Anchorage Daily News. August 2, 2010 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය August 1, 2010.
 20. 20.0 20.1 20.2 20.3 "Kort & Matrikelstyrelsen - Střrste řer". 2003-09-23. සම්ප්‍රවේශය 2010-08-01.[permanent dead link]
 21. 21.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 "Joshua Calder's World Island Info - Largest Islands of the World by Region". Worldislandinfo.com. සම්ප්‍රවේශය 2016-01-30.
 22. 22.0 22.1 Öar i Sverige Islands in Sweden
 23. 23.0 23.1 "Joshua Calder's World Island Info - Largest Lake Islands of the World". Worldislandinfo.com. 2011-09-28 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2016-01-30.
 24. The Essential Desk Reference. Oxford University Press. 2002. p. 279. ISBN 9780195128734.
 25. World Atlas
 26. World Heritage Places - Fraser Island
 27. 27.0 27.1 27.2 "Joshua Calder's World Island Info - Largest Islands of Selected Countries". Worldislandinfo.com. සම්ප්‍රවේශය 2016-01-30.
 28. 28.0 28.1 "Suomen suurimmat saaret". Kauko Huotari. 2010-04-12 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2010-08-01.
 29. "Svalbard Statistics 2005" (PDF) (නෝර්වීජියානු බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2010-08-01.
 30. "Statistics Sweden". {{cite web}}: Check |archive-url= value (help)CS1 maint: url-status (link)

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය