චූබු කලාපය

(Chūbu region වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

චූබු කලාපය, ජපානයේ කලාපයකි.

චූබු කලාපය

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චූබු_කලාපය&oldid=478064" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි