චූගොකු කලාපය

(Chūgoku region වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

චූගොකු කලාපය, ජපානයේ කලාපයකි.

චූගොකු කලාපය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චූගොකු_කලාපය&oldid=478070" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි