ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

මකාවෝ යනු, මහජන චීන ජනරජයේ විශේෂ පරිපාලන භූමිප්‍රදේශ දෙක අතුරින් එකක් වන අතර, අනෙක වන්නේ හොංකොංය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මකාවෝ&oldid=284602" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි