ශාන්තිකර සාගරය

(Pacific Ocean වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ශාන්තිකර සාගරය (ඉංග්‍රීසි:  Pacific Ocean) පෘථිවිය මත විශාලම සාගරයයි. එය පැසිෆික් සාගරය ලෙසත් හඳුන්වනු ලබයි.

ශාන්තිකර සාගරය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශාන්තිකර_සාගරය&oldid=447688" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි