පිටුවේ ඉතිහාසය

16 අප්‍රේල් 2017

26 අගෝස්තු 2016

15 සැප්තැම්බර් 2015

15 ජූනි 2012

12 ජූනි 2012

12 මැයි 2012

30 දෙසැම්බර් 2011

21 සැප්තැම්බර් 2011

12 සැප්තැම්බර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වායු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි