පිටුවේ ඉතිහාසය

13 අප්‍රේල් 2013

8 මාර්තු 2013

12 පෙබරවාරි 2013

17 ජනවාරි 2013

14 දෙසැම්බර් 2012

11 නොවැම්බර් 2012

18 ජූලි 2012

29 අප්‍රේල් 2012

22 අප්‍රේල් 2012

29 මාර්තු 2012

11 නොවැම්බර් 2011

5 නොවැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

8 ඔක්තෝබර් 2011

7 ඔක්තෝබර් 2011

18 සැප්තැම්බර් 2011

6 සැප්තැම්බර් 2011

18 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

9 මැයි 2011

13 මැයි 2009

27 අප්‍රේල් 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:භාෂා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි