ආයුබෝවන්සංස්කරණය

මාගේ ඉංග්‍රීසි විකී පරිශීලක පිටුව බලන්න.

si-n මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
en-2 මෙම පරිශීලකයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මධ්‍යස්ථිත මට්ටමකින් දායකත්වය දැක්විය හැක .


  මෙම පරිශීලකයා බෞද්ධයෙකි
  මෙම පරිශීලක ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි
  මෙම පරිශීලකයා ලාංකික දේශප්‍රේමීයෙකි

සැකිල්ල:User Supports the Troops පරිශීලක:Peace in Lanka

  මෙම පරිශීලකයා ඉතිහාස ගවේෂණයට උනන්දුවක් දක්වයි.

සැකිල්ල:User c-1

ජාවා මෙම පරිශීලකයා ජාවා පරිගණක බසින් ක්‍රමලේඛණය කරයි.


සැකිල්ල:User html

  මෙම පරිශීලකයා ජාතික රූපවාහිනීය නරඹයි.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Svm1_63&oldid=31404" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි