දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්නවිදහන්නහකුලන්න
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

3 මාර්තු 2013

26 පෙබරවාරි 2013

10 පෙබරවාරි 2013

9 පෙබරවාරි 2013

8 පෙබරවාරි 2013

6 පෙබරවාරි 2013

5 පෙබරවාරි 2013

18 ජනවාරි 2013

16 ජනවාරි 2013

15 ජනවාරි 2013

12 ජනවාරි 2013

7 ජනවාරි 2013

5 ජනවාරි 2013

4 ජනවාරි 2013

1 ජනවාරි 2013

31 දෙසැම්බර් 2012

29 දෙසැම්බර් 2012

28 දෙසැම්බර් 2012

21 දෙසැම්බර් 2012

17 දෙසැම්බර් 2012

16 දෙසැම්බර් 2012

14 දෙසැම්බර් 2012

13 දෙසැම්බර් 2012

12 දෙසැම්බර් 2012

11 දෙසැම්බර් 2012

9 දෙසැම්බර් 2012

8 දෙසැම්බර් 2012

6 දෙසැම්බර් 2012

30 නොවැම්බර් 2012

28 නොවැම්බර් 2012

25 නොවැම්බර් 2012

20 නොවැම්බර් 2012

18 නොවැම්බර් 2012

16 නොවැම්බර් 2012

9 නොවැම්බර් 2012

7 නොවැම්බර් 2012

5 නොවැම්බර් 2012

1 නොවැම්බර් 2012

24 ඔක්තෝබර් 2012

13 ඔක්තෝබර් 2012

(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/MastiBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි