මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

8 අප්‍රේල් 2009

31 ජනවාරි 2009

12 සැප්තැම්බර් 2008

1 සැප්තැම්බර් 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Svm1_63" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි