පිටුවේ ඉතිහාසය

13 පෙබරවාරි 2018

4 ඔක්තෝබර් 2017

17 අප්‍රේල් 2016

21 ඔක්තෝබර් 2015

4 ඔක්තෝබර් 2015

18 ජනවාරි 2015

17 ජනවාරි 2015

25 සැප්තැම්බර් 2013

8 මාර්තු 2013

24 පෙබරවාරි 2013

23 පෙබරවාරි 2013

16 පෙබරවාරි 2013

15 පෙබරවාරි 2013

20 ජනවාරි 2013

4 ජනවාරි 2013

10 දෙසැම්බර් 2012

25 නොවැම්බර් 2012

22 නොවැම්බර් 2012

3 නොවැම්බර් 2012

11 ඔක්තෝබර් 2012

3 ඔක්තෝබර් 2012

23 සැප්තැම්බර් 2012

16 සැප්තැම්බර් 2012

3 සැප්තැම්බර් 2012

29 අගෝස්තු 2012

31 ජූලි 2012

8 ජූලි 2012

4 ජූලි 2012

3 ජූලි 2012

1 ජූලි 2012

8 ජූනි 2012

14 මැයි 2012

13 මැයි 2012

5 මැයි 2012

13 අප්‍රේල් 2012

7 අප්‍රේල් 2012

1 අප්‍රේල් 2012

30 මාර්තු 2012

29 මාර්තු 2012

26 මාර්තු 2012

18 පෙබරවාරි 2012

5 පෙබරවාරි 2012

3 පෙබරවාරි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/තුර්කිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි