පිටුවේ ඉතිහාසය

17 නොවැම්බර් 2020

28 අගෝස්තු 2019

30 සැප්තැම්බර් 2018

10 මැයි 2018

12 දෙසැම්බර් 2013

22 ඔක්තෝබර් 2013

9 ඔක්තෝබර් 2013

18 අගෝස්තු 2013

22 ජූනි 2013

15 ජූනි 2013

14 ජූනි 2013

5 ජනවාරි 2012

26 අගෝස්තු 2011

18 නොවැම්බර් 2010

5 ජූනි 2010

17 මැයි 2010

16 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සිද්ධාර්ථ_කුමරු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි