මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

5 අගෝස්තු 2010

2 අගෝස්තු 2010

19 ජූලි 2010

17 ජූලි 2010

7 ජූලි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/හංසක123" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි