17 සැප්තැම්බර් 2014

1 අගෝස්තු 2013

22 අප්‍රේල් 2013

3 අප්‍රේල් 2012

24 අප්‍රේල් 2011

7 සැප්තැම්බර් 2010

21 අගෝස්තු 2010

18 අගෝස්තු 2010

8 සැප්තැම්බර් 2008

10 සැප්තැම්බර් 2005

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විකිපීඩියා:ඉල්ලීම්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි