මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

6 මැයි 2021

16 අගෝස්තු 2020

15 අගෝස්තු 2017

28 අප්‍රේල් 2017

17 අප්‍රේල් 2017

16 අප්‍රේල් 2017

23 අප්‍රේල් 2016

19 දෙසැම්බර් 2015

13 අගෝස්තු 2015

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/පසිඳු_කාවින්ද" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි