පිටුවේ ඉතිහාසය

30 සැප්තැම්බර් 2014

28 ජූලි 2013

26 ජනවාරි 2012

23 මැයි 2010

2 මාර්තු 2010

8 පෙබරවාරි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පුරවැසි_පත්‍රකලාවේදය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි