පිටුවේ ඉතිහාසය

10 පෙබරවාරි 2017

8 පෙබරවාරි 2017

23 ජනවාරි 2017

21 ජනවාරි 2017

11 මැයි 2016

23 අගෝස්තු 2015

15 ජූලි 2015

24 මාර්තු 2014

22 මාර්තු 2014

2 අප්‍රේල් 2013

11 මාර්තු 2013

25 ජනවාරි 2013

19 අගෝස්තු 2012

18 අගෝස්තු 2012

12 ජූලි 2012

4 ජූලි 2012

15 ජූනි 2012

24 මාර්තු 2012

11 මාර්තු 2012

17 පෙබරවාරි 2012

15 පෙබරවාරි 2012

24 දෙසැම්බර් 2011

19 දෙසැම්බර් 2011

20 ඔක්තෝබර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ත්‍රිකෝණමිතිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි