මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

18 ඔක්තෝබර් 2013

1 අගෝස්තු 2013

3 මැයි 2013

7 මාර්තු 2013

25 ජූලි 2012

27 මැයි 2012

12 මැයි 2012

24 මාර්තු 2012

12 පෙබරවාරි 2012

19 ජනවාරි 2012

28 නොවැම්බර් 2011

22 නොවැම්බර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/203.153.223.70" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි