පිටුවේ ඉතිහාසය

15 මාර්තු 2023

25 අප්‍රේල් 2018

9 පෙබරවාරි 2018

7 පෙබරවාරි 2014

15 අප්‍රේල් 2013

1 මාර්තු 2013

28 පෙබරවාරි 2013

5 ජනවාරි 2012

19 සැප්තැම්බර් 2010

18 සැප්තැම්බර් 2010

5 ජූනි 2010

4 ජූනි 2010

27 මැයි 2010

7 පෙබරවාරි 2010

17 දෙසැම්බර් 2009

26 අගෝස්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අට_විසි_බුදුවරු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි