මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

8 ජනවාරි 2014

3 ජනවාරි 2014

29 ජූනි 2013

24 ජූනි 2013

15 දෙසැම්බර් 2012

22 මාර්තු 2012

31 ජනවාරි 2012

31 දෙසැම්බර් 2011

30 නොවැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

21 ඔක්තෝබර් 2011

24 සැප්තැම්බර් 2011

23 සැප්තැම්බර් 2011

18 සැප්තැම්බර් 2011

10 සැප්තැම්බර් 2011

20 අගෝස්තු 2011

17 ජූලි 2011

3 ජූලි 2011

26 මැයි 2011

10 මැයි 2011

17 අප්‍රේල් 2011

24 මාර්තු 2011

15 මාර්තු 2011

14 මාර්තු 2011

25 පෙබරවාරි 2011

10 පෙබරවාරි 2011

11 ජනවාරි 2011

6 ජනවාරි 2011

25 දෙසැම්බර් 2010

20 නොවැම්බර් 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/උකුස්සා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි