පිටුවේ ඉතිහාසය

23 දෙසැම්බර් 2020

4 අගෝස්තු 2020

25 ජූලි 2016

29 අප්‍රේල් 2015

11 මාර්තු 2013

25 මැයි 2012

17 ඔක්තෝබර් 2011

10 අගෝස්තු 2011

8 අගෝස්තු 2011

8 නොවැම්බර් 2010

7 නොවැම්බර් 2010

20 මාර්තු 2010

1 පෙබරවාරි 2010

13 ජනවාරි 2010

11 ජනවාරි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විශ්ව_දශම_වර්ගීකරණය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි