දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්නවිදහන්නහකුලන්න
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

22 දෙසැම්බර් 2012

21 දෙසැම්බර් 2012

19 දෙසැම්බර් 2012

12 දෙසැම්බර් 2012

11 දෙසැම්බර් 2012

10 දෙසැම්බර් 2012

8 දෙසැම්බර් 2012

6 දෙසැම්බර් 2012

4 දෙසැම්බර් 2012

30 නොවැම්බර් 2012

29 නොවැම්බර් 2012

27 නොවැම්බර් 2012

25 ජූලි 2012

24 ජූලි 2012

19 ජූලි 2012

17 ජූලි 2012

20 ජූනි 2012

19 ජූනි 2012

14 ජූනි 2012

12 ජූනි 2012

8 ජූනි 2012

3 ජූනි 2012

30 මැයි 2012

25 මැයි 2012

24 මැයි 2012

22 මැයි 2012

21 මැයි 2012

17 මැයි 2012

12 මැයි 2012

7 මැයි 2012

30 අප්‍රේල් 2012

28 අප්‍රේල් 2012

27 අප්‍රේල් 2012

26 අප්‍රේල් 2012

25 අප්‍රේල් 2012

19 අප්‍රේල් 2012

17 අප්‍රේල් 2012

12 අප්‍රේල් 2012

(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Dinamik-bot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි