පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

18 ජනවාරි 2013

10 ජනවාරි 2013

2 සැප්තැම්බර් 2012

9 ජූලි 2012

3 ජනවාරි 2012

6 දෙසැම්බර් 2011

23 නොවැම්බර් 2011

17 අගෝස්තු 2011

9 අගෝස්තු 2011

12 ජූලි 2011

27 මැයි 2011

12 අප්‍රේල් 2011

10 අප්‍රේල් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වින්ඩෝස්_2000" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි