පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2021

27 දෙසැම්බර් 2020

16 දෙසැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

23 ජනවාරි 2013

31 දෙසැම්බර් 2012

23 සැප්තැම්බර් 2012

6 සැප්තැම්බර් 2012

28 ජූලි 2012

22 ජූනි 2012

18 ජූනි 2012

22 සැප්තැම්බර් 2011

13 අගෝස්තු 2011

4 අප්‍රේල් 2011

29 මාර්තු 2011

28 මාර්තු 2011

27 මාර්තු 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/යෙදවුම්_මෘදුකාංග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි