පිටුවේ ඉතිහාසය

8 නොවැම්බර් 2018

10 මාර්තු 2018

24 ජූලි 2017

13 අප්‍රේල් 2017

27 ජූනි 2015

18 අගෝස්තු 2013

25 අගෝස්තු 2011

4 ඔක්තෝබර් 2010

5 සැප්තැම්බර් 2010

30 ඔක්තෝබර් 2008

28 ඔක්තෝබර් 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/භාවනා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි