පිටුවේ ඉතිහාසය

14 මැයි 2019

14 අප්‍රේල් 2019

3 පෙබරවාරි 2019

5 සැප්තැම්බර් 2015

19 ජනවාරි 2014

5 ඔක්තෝබර් 2013

12 මාර්තු 2013

20 පෙබරවාරි 2013

21 ජූලි 2011

19 ජූලි 2011

21 මැයි 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/උතුරු_කොරියාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි