නිකරගුවා රටේ අගනුවර. 2007 වසරේදී මෙම නුවර ජනයා 1,680,100ක් විසූහ.

[[ප්‍රවර්ගය:]]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මැනගුවා&oldid=302431" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි