මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

27 ජනවාරි 2009

13 ජනවාරි 2009

12 ජනවාරි 2009

11 ජනවාරි 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Micdeva" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි