මධ්‍යම ඇමරිකාව

උතුරු ඇමරිකාව හා දකුණු ඇමරිකාව යා කෙරෙන බිම් තීරුව. මෙක්සිකෝවට දකුණු දෙසින් පැනමා රට දක්වා සියලු රටවල් මීට අයත් වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මධ්‍යම_ඇමරිකාව&oldid=348496" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි