ඉස්ලාම් ආගම අදහන සියලුම ජනයා මුස්ලිම් යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබයි එබැවින් මුස්ලිම් යන්නෙන් ආගමක් අදහන පිරිසක් මිස ජාතියක් හෝ කුලයක් අදහස් නොවේ.

World Muslim population by percentage (2010 data from Pew Research Center).
මුස්ලිම්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මුස්ලිම්&oldid=491220" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි