උපත යනු ජීවියෙක් මව් කුසෙන් එළියට පැමිණීමය.

Cow and calf K9486-1.jpg
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උපත&oldid=304343" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි