පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මැයි 2019

23 ජනවාරි 2018

26 සැප්තැම්බර් 2016

25 සැප්තැම්බර් 2016

18 පෙබරවාරි 2014

27 මැයි 2013

14 නොවැම්බර් 2011

1 නොවැම්බර් 2011

10 ජනවාරි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සිංගප්පූරුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි