පරිශීලක පිටුව
පිටු
උඩුගත කිරීම්
තරු
මෙවලම්
සාකච්ඡාවකර්තෘ හිමිකම් ගැටළු සහිත ගොනුව:Sripada peak.JPGසංස්කරණය

Thank you for uploading ගොනුව:Sripada peak.JPG. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. Lee (talk) 16:23, 15 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)

ද එක්ස්-ෆයිල්ස් (11වන සමය)සංස්කරණය

මහත්මයාණෙනි, පෙර ඔබ දැක්වූ කරුණු පිළිගනිමි. නමුත් Infobox television season භාවිතයේදී එවිට කථාවාර කාලානුක්‍රමයෙහි පසු කථාවාරය නොපෙන්වයි. (බලන්න ද එක්ස්-ෆයිල්ස් (වාරය 10)) එමනිසා තේමාව සඳහා වාරය යන වදන නොවෙනස්ව තබන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.----Yasasuru (talk) 01:55, 28 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)

  • පැහැදිලි කිරීම වෙනුවෙන් ස්තූතියි.එය නොවෙනස්ව තබන්නම් --Salithak1 (talk) 11:29, 28 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global surveyසංස්කරණය

WMF Surveys, 18:19, 29 මාර්තු 2018 (යූටීසී)

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia surveyසංස්කරණය

WMF Surveys, 01:17, 13 අප්‍රේල් 2018 (යූටීසී)
  • Thank you for the reminder --Salithak1 (talk) 13:31, 17 අප්‍රේල් 2018 (යූටීසී)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia surveyසංස්කරණය

WMF Surveys, 00:27, 20 අප්‍රේල් 2018 (යූටීසී)
  • already took the survey--Salithak1 (talk) 14:43, 29 අප්‍රේල් 2018 (යූටීසී)

We sent you an e-mailසංස්කරණය

Hello Salithak1,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (talk) 18:53, 25 සැප්තැම්බර් 2020 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Salithak1&oldid=459024" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි