මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

20 ජනවාරි 2021

8 ජූලි 2020

26 ජූනි 2020

7 අප්‍රේල් 2020

4 මාර්තු 2020

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Salithak1" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි