පිටුවේ ඉතිහාසය

13 අගෝස්තු 2020

20 දෙසැම්බර් 2019

21 නොවැම්බර් 2019

17 අගෝස්තු 2018

30 දෙසැම්බර් 2017

13 අගෝස්තු 2017

27 අගෝස්තු 2016

19 ජනවාරි 2016

2 දෙසැම්බර් 2015

18 දෙසැම්බර් 2014

10 දෙසැම්බර් 2014

31 ජූලි 2014

23 ජූනි 2014

19 දෙසැම්බර් 2013

23 නොවැම්බර් 2013

21 නොවැම්බර් 2013

25 අප්‍රේල් 2013

2 අප්‍රේල් 2013

5 මාර්තු 2013

16 පෙබරවාරි 2013

12 අගෝස්තු 2012

2 පෙබරවාරි 2012

19 මාර්තු 2010

24 අප්‍රේල් 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සරත්_ගුණපාල" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි