මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

17 නොවැම්බර් 2012

20 ඔක්තෝබර් 2012

2 ඔක්තෝබර් 2012

12 අගෝස්තු 2012

12 ජූලි 2012

4 ජූනි 2012

23 මැයි 2012

2 මැයි 2012

17 මාර්තු 2012

19 දෙසැම්බර් 2011

29 නොවැම්බර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/203.153.223.82" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි