පිටුවේ ඉතිහාසය

17 අප්‍රේල් 2013

10 සැප්තැම්බර් 2012

19 ජනවාරි 2012

24 අගෝස්තු 2011

20 මාර්තු 2011

28 මැයි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

16 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සම්බන්ධක_පුරා_විද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි