පිටුවේ ඉතිහාසය

11 ජූලි 2022

20 අප්‍රේල් 2021

3 ජනවාරි 2021

27 දෙසැම්බර් 2020

31 මැයි 2020

30 මැයි 2020

19 ඔක්තෝබර් 2018

10 නොවැම්බර් 2014

19 සැප්තැම්බර් 2011

18 මැයි 2010

14 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රසායනික_සංකේත" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි