පිටුවේ ඉතිහාසය

20 අප්‍රේල් 2017

11 මාර්තු 2013

22 පෙබරවාරි 2013

26 ජනවාරි 2013

20 සැප්තැම්බර් 2012

30 ජූලි 2012

24 ජනවාරි 2012

24 ඔක්තෝබර් 2011

20 ඔක්තෝබර් 2011

4 සැප්තැම්බර් 2011

13 ජූලි 2011

7 ජූලි 2011

16 මැයි 2011

7 මාර්තු 2011

4 මාර්තු 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මාර්ක්විස්_ඩි_සේඩ්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි