පිටුවේ ඉතිහාසය

28 ජූනි 2013

11 මාර්තු 2013

22 සැප්තැම්බර් 2012

2 සැප්තැම්බර් 2012

12 ජූනි 2012

14 මාර්තු 2012

3 මාර්තු 2012

24 අගෝස්තු 2011

23 අගෝස්තු 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ක්‍ෂණික_පණිවුඩකරණය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි