මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

21 නොවැම්බර් 2015

30 ඔක්තෝබර් 2015

29 ඔක්තෝබර් 2015

27 ඔක්තෝබර් 2015

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Aathavan_jaffna" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි