පරිගණක මොනිටරය පරිගණකය භාවිත කරන්‌නාට‌ දැකගැනීම පිනිස ‍තොරතුරු ‍පෙන්‌වන ‍කොටසයි. එය රූපවාහිනියක පෙනුම ඇති ‍කොටසක් හෝ බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්‌‍ශෙපකයක්‌ විය හැකියි. දැන් LCD හා LED නමි නවීන තිර වර්ගයක් ද භාවිතා ‍ෙවයි.

අඟල් 19, 16:10 පුළුල් තිර LCD මොනිටරය.

නිෂ්පාදකයෝසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිගණක_මොනිටරය&oldid=355127" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි