විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ

ආයුබෝවන්! කෝපි කඩේ වෙතට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.. මේ විකිපීඩියා හා සම්බන්ඳ තාක්ෂණික ගැටලු, ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාකාරකම් ගැන සාකච්ඡා කිරීමට භාවිතා වන ස්ථානයයි. මෙහි ප්‍රධාන කොටස් පහෙන් ඔබේ මාතෘකාව වඩාත්ම ගැලපෙන අංශය තෝරාගැනීමට පහත වගුව භාවිතා කරන්න. වෙනත් අංශ වලට නොගැලපෙන දෑ විවිධ (miscellaneous) අංශයට යොමු කරන්න. ඔබට අවශ්‍ය නම් සියලුම අංශ එකවර බලා ගැනීමද කළ හැකියි. කරැණාකර ඔබේ සාකච්ජාවට ~~~~ ටයිප් කරමින් හෝ සංස්කරණ මෙවලම් ස්ථම්භකයේ (toolbar) ඇති අත්සනක් සහිත රූපය ඔබමින් දිනය හා අත්සන යොදන්න.

සැලකිය යුතුයි: මෙම පිටුව සාකච්ඡා සඳහා භාවිතා නොකළ යුතුයි. ඒ සඳහා අදාළ අංශය භාවිතා කරන්න.

කෝපි කඩේ අංශ

ප්‍රතිපත්ති
තැපැල් කරන්න | මුරකරන්න | සොයන්න

නව හා යෝජිත ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡාව සඳහා


තාක්ෂණික
තැපැල් කරන්න | මුරකරන්න | සොයන්න

තාක්‍ෂණික වාදපද සාකච්ඡාව සඳහා. විකි මෘදුකාංග දෝෂ පැමිණිලි කිරීමට, මාධ්‍යසිලා භාවිතා කරන්න.


යෝජනා
තැපැල් කරන්න | මුරකරන්න | සොයන්න

ප්‍රතිපත්ති රහිත නව යොජනා සාකච්ඡා කිරීම සඳහා. මෙයත් බලන්න: සනාතන යෝජනා, අනවරත යෝජනා, වාදපද, ප්‍රකෘතිමත් කිරීම්.
අදහස්
තැපැල් කරන්න | මුරකරන්න | සොයන්න

අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර ප්‍රජාවත් සමග සාකච්ඡා කර වැරදි නිවැරදි කර ගැනීම සදහා


අනෙකුත්
තැපැල් කරන්න | මුරකරන්න | සොයන්න

වර්ගීකරණයන්ට අදාල නොවන විමසුම් යැවීම සඳහා

මට අවශ්‍ය... යායුතු තැන
...කෝපි කඩේ ඇති සියලුම මාතෘකා එකවර බලා ගැනීමට කෝපි කඩේ (all)
...කෝපි කඩේ ලේඛනාගාරයේ සියල්ල සෙවීමට, දැනට ඇති ඔක්. 2007 සොයන්න
...විකිපීඩියා උදව් උදව් කවුළුව
...විශේෂ කරුණු (e.g. කවුද පළමු පාප්තුමා?) නිර්දේශ කවුලුව
...to comment on a specific article Article's talk page
...වෙනත් විකිමීඩියා ව්‍යාපෘති පෙන්වන්න. Wikimedia Meta-wiki
...to ask questions or make comments Questionsසංරක්‍ෂිත ලේඛණ

Proposal: Set two-letter project shortcuts as alias to project namespace globally

Please help translate to your language

Hello everyone,

I apologize for posting in English. I would like to inform everyone that I created a new global request for comment (GRFC) at Meta Wiki, which may affect your project: m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

In this GRFC, I propose that two-project shortcuts for project names will become a default alias for the project namespace. For instance, on all Wikipedias, WP will be an alias to the Wikipedia: namespace (and similar for other projects). Full list is available in the GRFC.

This is already the case for Wikivoyages, and many individual projects asked for this alias to be implemented. I believe this makes it easier to access the materials in the project namespace, as well as creating shortcuts like WP:NPOV, as well as helps new projects to use this feature, without having to figure out how to request site configuration changes first.

As far as I can see, විකිපීඩියා currently does not have such an alias set. This means that such an alias will be set for you, if the GRFC is accepted by the global community.

I would like to ask all community members to participate in the request for comment at Meta-Wiki, see m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

Please feel free to ask me if you have any questions about this proposal.

Best regards,
--Martin Urbanec (talk) 14:12, 18 පෙබරවාරි 2021 (යූටීසී)[reply]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:කෝපි_කඩේ&oldid=534345" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි