විකිපීඩියා:ඉක්මන් මකාදැමීමේ උපමාන

(විකිපීඩියා:Speedy deletions වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ඉක්මන් මකා දැමීමේ උපමානය විසින් නිර්වචනය කෙරෙනුයේ ඔවුන්ගේ අභිමතිය පරිදී මකාදැමුම් සංවාදය මඟහැරයාම සඳහා සහ විකිපීඩියා පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ ක්ෂණයකින් මකාදැමීමට පරිපාලකවරුන්ට පුළුල් සම්මුතියක් ඇති අවස්ථා පමණි. එතුලින් ආවරණය වන්නේ මෙහි පහත නීති තුල නිර්වචනය වන්නාවූ අවස්ථා පමණි.

මකාදැමුම ප්‍රතිවර්ත්‍යය (වෙනස් කළ හැක) නමුත්, එසේ කළ හැකි වන්නේ පරිපාලකවරුන්ට පමණක් වන බැවින්, අනෙකුත් මකාදැමුම් සිදුවන්නේ සංවාදයකට අනතුරුව පමණි. මකාදැමුම් සංවාදයක් තුලින් මකාදැමුමකින් වැලැකීම සඳහා කිසියම් අවස්ථාවක් ප්‍රායෝගිකව හිමි කර ගත හැකි තත්ත්වයක් නොමැති පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ වෙනුවෙන් අනවශ්‍ය ලෙස ගතවිය හැකි මකාදැමුම් සංවාද කාලය අඩු කර ගැනුම වේගවත් මකාදැමුම් වල අභිප්‍රාය වෙයි.[1]

බොහෝ ලෙසින් පැහැදිලි අවස්ථාවන්හිදී හැර ලිපි හෝ මාධ්‍ය හෝ වේගවත් ලෙසින් මකා නොදැමීමට පරිපාලකවරුන් වග බලා ගත යුතුයි. යම් පිටුවක් පූර්ව මකාදැමුම් සංවාදයක් හේතුවෙන් මකාදැමුමෙන් වැලැකී තිබුණේ නම්, හිමිකම් උල්ලංඝනයක් නව්‍ය ලෙසින් සොයාගත් ගත්තේ නම් හැර එය වේගවත් ලෙසින් මකාදැමුම නොකළ යුතු වන්නේය. පිටු තැනීමේදී සංස්කරණ බොහෝ ගණනක් තුලින් එසේ සිදු කිරීමට දායකයන් සමහර විට පෙලඹෙන බැවින්, තැනීමෙන් අනතුරුව අසම්පූර්ණ යැයි බැලූ බැල්මට දිස්වන පිටුවක් විගසින් මකාදැමුමෙන් පරිපාලකවරුන් වැලකිය යුතුය.


ඉක්මන් මකාදැමීම් සැකිලි අතුරින් එකක් බහාලීමෙන් ඉක්මන් මකාදැමීමක් ඉල්ලා සිටීමට ඕනෑම අයෙකුට අවකාශ ඇත. කිසියම් පිටුවක් මකාදැමීම සඳහා නම් කිරීමට පෙර, එය වැඩිදියුණු කළ හැකිද, කොට ලිපියක් බවට ඌනනය කළ හැකිද, ඒකාබද්ධයක් හෝ යළියොමුවක් හෝ මගින් වෙනත් තැනකට යොමු කල හැකිද, පෙර පැවති වඩාත් හොඳ අනුවාදයකට ප්‍රතිවර්තනය කළ හැකිද, නැතහොත් වෙනයම් ආකාරයකින් හැසිරිවිය හැකිද යන්න විමසා බැලිය යුතු වෙයි. කිසියම් පිටුවක් ඉක්මන් මකාදැමීමකට නම් කිරීමට උත්සුක වන්නාවූ පරිශීලකයන් විසින් එම පිටුව ඉක්මන් මකාදැමීමට යෝග්‍ය වන්නේ කුමන උපමානයක් යටතේද යන්න සඳහන් කළ යුතු අතර, පිටුව තැනූ තැනැත්තේ සහ ප්‍රධාන දායකයන් හට මේ පිළිබඳව දැනුම්දීම ගැන අවධානය යොමු කළ යුත්තේය.

පිටුවක් තැනූ තැනැත්තේ විසින් එහි වන ඉක්මන් මකාදැමීමේ ටැගය එය වෙතින් ඉවත් කළ යුතු නොවේ. පිටුව තැනූ තැනැත්තේ නොවන වෙනත් සංස්කාරකයෙකු පමණක් එසේ කළ යුතු වෙයි. ඉක්මන් මකාදැමීම පිළිබඳ එකඟ නොවන්නාවූ පිටු තැනූ තැනැත්තෙක් විසින් කළ යුත්තේ ඉක්මන් මකාදැමීමේ ටැගය තුල දක්නට ඇති මෙවන් බොත්තම මත ක්ලික් කිරීමය: මෙම ඉක්මන් මකාදැමීම පිළිබඳ විසංවාදයක් තිබේ නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න. මෙම බොත්තම සංවාද පිටුව හා බැ‍‍ඳෙන අතර පිටුව මාකාදැමීම නොකළ යුත්තේ කුමන හේතුන් නිසාද යන්න පිළිබඳ පිටුව තැනූ තැනැත්තේ විසින් සිදු කරන පැහැදිලි කිරීම් බහාලීම සඳහා පූර්ව-ආකෘතිකරණය කෙරුණු අවකාශයක් එහි ඇත. කෙසේවෙතත්, එකම එක කතුවරයා විසින් පරිශීලක අවකාශ පිටුවක් හෝ ප්‍රවර්ග පිටුවක් හෝ හැර අනෙකුත් පිටුවක් හිස් කළේ නම්, මෙය හඟවන්නේ මකාදැමීම් පිළිබඳ ඉල්ලාසිටීමක් බවත් උපකල්පනය කළ හැකි වන අතර, මෙම හිස් පිටුව තුල {{db-blanked}} ( G7 බලන්න) යන්න බහාලීමෙන් මකාදැමීම සඳහා ටැග් කළ හැකි වනවා ඇත .

ඉක්මන් මකාදැමීම හැර, මකාදැමීමේ පහත සඳහන් අනෙකුත් ක්‍රමද ඇත්තේය:

  CRI

මෙම උපමානයන් හැඳින්වීමට (G12, A3...) වැනි කෙටියෙදුම් බොහෝ විට භාවිතා කෙරෙමින්, එක් එක් ඡේදයෙහි දැක්වෙන නමුදු, සරල-සිංහල පැහැදිලි කිරීම් බොහෝවිට වඩාත් උචිත වෙති.[2]

  D
  DELETIONTEMPLATE

උපමානය යටතේ ඉක්මන් මකාදැමීම සඳහා නම් කෙරෙනු ලබන පිටු හෝ මාධ්‍ය ගොනු හෝ සලකුනු කෙරුමට භාවිතා කෙරෙන සැකිලි ලැයිස්තුවක් එක් එක් උපමානයට පසු විගසින් දක්වනු ලැබේ. නම් කෙරුම ගැන පරිපාලක අවධානය දිනාගැනුම සඳහා, ඔබ විසින් නම් කරනු ලබන ලිපියේ හෝ මාධ්‍ය ගොනුවේ හෝ ඉහළ කෙළවරෙහි, අනුකූල ඉක්මන් මකාදැමීමේ සැකිල්ල බහා ලන්න (ඔබ විසින් නම් කරනු ලබන්නේ සැකිල්ල: පිටුවක් නම් <noinclude>…</noinclude> ඇතුලත). Please be sure to supply an edit summary that mentions that the page is being nominated for speedy deletion. All of the speedy deletion templates are named as "db-X" with "db" standing for "delete because". A list of the "db-X" templates can be found at Wikipedia:Criteria for speedy deletion/Deletion templates.

If a page falls under more than one of the criteria, instead of adding multiple tags it is possible to add a single {{db-multiple}} tag to cover them all. For example, if an article seems both to be promotional (G11) and also to fail to indicate significance of its subject (A7) then the tag {{Db-multiple|G11|A7}} can be used to indicate both of these concerns. Then the article can be speedily deleted if an administrator assesses it and decides that either or both of the criteria apply.

There is strong consensus that the creators and major contributors of pages and media files should be warned of a speedy deletion nomination. All speedy deletion templates thus contain in their body a pre-formatted, suggested warning template to notify the relevant parties of the nomination for speedy deletion under the criterion used. You can copy and paste such warnings to the talk pages of the creators and major contributors, choose from others listed at Category:CSD warning templates, or place the unified warning template, {{subst:CSD-warn|csd|pagename}}, which allows you to tailor your warning under any particular criterion by replacing 'csd' with the associated criterion abbreviation (e.g. g4, a7).

උපමාන ලැයිස්තුව

සංස්කරණය

මේවා සමස්ත නාම අවකාශයන් හට අදාළ වේ (එබැවින් ලිපි, යළියොමුවීම්, පරිශීලක පිටු, සාකච්ඡා පිටු, ගොනු ආදියට අදාළ වෙයි):

  g1

G1. ප්‍රත්‍යක්ෂණ පල්හෑලි

සංස්කරණය

අර්ථවත් අන්තර්ගතය හෝ ඉතිහාසය හෝ රහිතව, ආකූල පෙළ හෝ පල්හෑලි හෝ වෙතින් සම්පූර්ණයෙන් සමන්විත වන පිටු මෙයින් අදහස් කෙරෙයි. දුර්වල ලිවීම, පක්ෂග්‍රාහි හෑලි, අශික්ෂිත ප්‍රකාශ, විශ්වාස කල නොහැකි සිද්ධාන්ත, වන්ධ්‍යලය සහ වංචා, ප්‍රබන්ධ කරුණු, සංසක්ත සිංහල-නොවන කරුණු සහ, දුර්වල ලෙසින් පරිවර්තනය කෙරුණු කරුණු යනාදිය මෙයින් බැහැර වෙයි. වැලිපිල්ල සහ පරිශීලක නාමඅවකාශයේ පිටු මෙයින් බැහැර වෙයි. කෙටියෙන් පවසතොත්, ඔබට එය තේරුම් ගත හැකි නම්, G1 එයට අදාල නොවෙයි.

  g2

G2. අත්හදාබැලීම් පිටු

සංස්කරණය

සංස්කරණය හෝ අනෙකුත් විකිපීඩියා කාර්යයන් හෝ අත්හදාබැලීමට තැනුනු පිටුවක් මෙයින් අදහස් කෙරෙයි. අත්හදාබැලීම් ලෙසින් තැනුනු, විකිපීඩියා වැලිපිල්ලේ උපපිටු මෙයට ඇතුලත් වුවද, වැලිපිල්ල එලෙසින්ම ඇතුලත් නොවේ. පරිශීලක නාමඅවකාශයෙහි පිටු සඳහාද, නීතික නමුදු භාවිතා-නොවන හෝ අනුපත හෝ සැකිලි සඳහාද මෙම උපමානය නොයෙදයි ( T3 සමහරවිට යෙදෙනු හැකිය).

  g3

G3. හුදු වන්ධ්‍යලය සහ නිහීන වංචා

සංස්කරණය

Lua දෝෂය in Module:Further at line 31: attempt to call field 'formatPages' (a nil value). මෙයට අයත්වන්නේ නිහීන සහ පැහැදිලි වැරදි තොරතුරු සැපයීම, නිහීන වංචා (වැරදි තොරතුරු සැපයීමට අදහස් කරන රූපද අයත්වෙති) සහ, පිටු ගෙනයෑමේ වන්ධ්‍යලය විශුද්ධකරණය වෙතින් තැනෙන යළියොමුවීම් වෙති.

  g4

G4. මකාදැමීම් සංවාදයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින් මකාදැමුණු පිටුවක් යළි-තැනීම

සංස්කරණය

මකාදැමීම් සංවාදය ඔස්සේ මකාදැමුණු පිටුවක, , ප්‍රමාණවත් තරමින් සර්වසම සහ වැඩිදියුණුනොකල පිටපතක්, ඕනෑම මාතෘකාවක් යළි-භාවිතා කරමින් පළකිරීම, මෙහිදී අදහස් වෙයි.[3] මකාදැමුණු අනුවාදයට සැලකියයුතු තරමින් සර්වසම නොවන පිටු, ඒවා සඳහා භාවිතාවූ මකාදැමීමේ හේතුව තවදුරටත් නොයෙදෙන සහ, එහි අන්තර්ගතය පරිශීලක අවකාශයට ගෙන ගිය හෝ නිශ්චිත වැඩිදියුණු කිරීමක් සඳහා කටු සැලැස්මකට පෙරලුනු (එනමුදු විකිපීඩියාවේ මකාදැමීම් ප්‍රතිපත්තිය උපායයෙන් මගහැරීමට නොවන) හෝ පිටු, මෙයට අදාල නොවෙයි. මකාදැමීම සමාලෝචනය තුලින් මකාදැමීම අවලංගු කෙරුණු හෝ, යෝජිත මකාදැමීම හෝ ඉක්මන් මකාදැමීම (කෙසේවෙතත්, මෙහිදී පෙර සිදු කල ඉක්මන් උපමානය හෝ, අනෙකුත් ඉක්මන් උපමානයන් භාවිත විය හැක) ඔස්සේ මකාදැමුණු හෝ අන්තර්ගතය මෙම උපමානය විසින් නොසැලකෙයි.

G5. තහනම් හෝ වාරණය කල පරිශීලකයකුගේ නිර්මාණයක්.
තහනම් හෝ වාරණය කල පරිශීලකයකුගේ නිර්මාණය කල පිටුව. එමෙන්ම එහි අන්තර්ගත අනෙක් පරිශීලකයින්ට නොවැදගත්ය.
G6. තාක්‍ෂණික මකාදැමීම්.
Uncontroversial maintenance, such as deleting dated maintenance categories, deleting unnecessary disambiguation pages, or performing uncontroversial page moves. This also includes pages unambiguously created in error and/or in the incorrect namespace. If no special tag like {{db-move}} can be used and the reason for deletion is not self-evident, a reason for deletion should be supplied on the talk page or in the edit summary.
G7. කර්තෘ ඉල්ලීම යටතේ මකා දැමීම.
If requested in good faith and provided that the only substantial content to the page and to the associated talk page was added by its author. (For redirects created as a result of a pagemove, the mover must also have been the only substantive contributor to the pages prior to the move.) Note that this does not apply to user talk pages, which are not deleted except under very exceptional circumstances: see WP:DELTALK. If the sole author blanks a page other than a userspace page or category page, this can be taken as a deletion request.
G8. දැනට-නොපවතින හෝ මකාදමා ඇති පිටුවක් මත යැපෙන පිටුව.
Such as talk pages with no corresponding subject page; subpages with no parent page; image pages without a corresponding image; redirects to invalid targets, such as nonexistent targets, redirect loops, and bad titles; and categories populated by deleted or retargeted templates. This excludes any page that is useful to Wikipedia, and in particular: deletion discussions that are not logged elsewhere, user talk pages, talk page archives, plausible redirects that can be changed to valid targets, and image pages or talk pages for images that exist on Wikimedia Commons. Exceptions may be sign-posted with the template {{G8-exempt}}.
In certain cases, G8 can be used even if the depending page still exists, i.e. if the deletion of the page has already been decided by consensus or the page clearly meets a criterion for speedy deletion and is tagged as such.
G9. නිල ක්‍රියාව.
අති විශේෂ අවස්ථාවලදී තාවකාලිකව ලිපි මකාදැමීමේ අයිතිය විකිමීඩියා පදනමේ කාර්යාලය සතුව ඇත. Detions of this type should not be reversed without permission from the Foundation.
G10. පුද්ගලයෙකුට හෝ වෙනත් ඕනෑම ස්ථිතියකට (Entity) නිග්‍රහකිරීම්, තර්ජනයන්, බයකිරීම් හෝ හිරිහැරකිරීම් හැර වෙනත් අරමුණක් නොමැති පිටු.
These "attack pages" may include libel, legal threats, material intended purely to harass or intimidate a person or biographical material about a living person that is entirely negative in tone and unsourced. These pages should be speedily deleted when there is no neutral version in the page history to revert to. Both the page title and page content may be taken into account in assessing an attack. Articles about living people deleted under this criterion should not be restored or recreated by any editor until the biographical article standards are met.
G11. නිශ්චිතාර්ථයක් ඇති දැන්වීම් ප්‍රචාරය හෝ ප්‍රවර්ධනය.
Pages that are exclusively promotional, and would need to be fundamentally rewritten to become encyclopedic. Note: An article about a company or a product which describes its subject from a neutral point of view does not qualify for this criterion.
G12. නිශ්චිතාර්ථයක් ඇති කර්තෘ හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම.
Text pages that contain copyrighted material with no credible assertion of public domain, fair use, or a free license, where there is no non-infringing content on the page worth saving. Only if the history is unsalvageably corrupted should it be deleted in its entirety; earlier versions without infringement should be retained. For equivocal cases (such as where there is a dubious assertion of permission, or where free-content edits overlie the infringement), please consult Wikipedia:Copyright violations.

Remember to check that the suspected source of the seemingly unambiguous copyright violation is not in fact free content, such as a Wikipedia mirror, and to notify the page's creator when tagging a page for deletion under this criterion; the template {{nothanks-sd}} is available for this. For images and media, see the equivalent criterion in the "Files" section below, which has more specific instructions.

A1. අන්තර්ගතයක් නොමැති වීම.
ලිපියේ අන්තර්ගතය, මාතෘකාව විස්තර කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් නොවීම. මෙය අදාළ වන්නේ ඉතාම කෙටි ලිපි සඳහා පමණි. අලුතෙන් සැදුනු ලිපි හා ක්‍රියා කිරීමේදී කල්පනාකාරී වන්න. [4]
  a2
A2. වෙනත් විකිමාධ්‍ය ව්‍යාපෘතියක පවතින විදේශීය භාෂාමය ලිපියකි.
Articles having essentially the same content as an article on another Wikimedia project. If the article is not the same as an article on another project, use the template {{සිංහල නොවේ}} instead, and list the page at විකිපීඩියා:සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය විය යුතු පිටු for review and possible translation.
A3. අන්තර්ගතයක් නොමැත.
Any article (other than disambiguation pages, redirects, or soft redirects) consisting only of external links, category tags and "see also" sections, a rephrasing of the title, attempts to correspond with the person or group named by its title, a question that should have been asked at the help or reference desks, chat-like comments, template tags, and/or images. This also applies to articles consisting entirely of the framework of the Article wizard with no additional content beyond the above. However, a very short article may be a valid stub if it has context, in which case it is not eligible for deletion under this criterion. Similarly, this criterion doesn't cover a page with an infobox with non-trivial information. Caution is needed when using this tag on newly created articles.[4]
A5. Transwikied articles.
Any article that consists only of a dictionary definition that has already been transwikied (e.g., to Wiktionary), a primary source that has already been transwikied (e.g., to Wikisource), or an article on any subject that has been discussed at articles for deletion with an outcome to move it to another wiki, after it has been properly moved and the author information recorded.
A7. වැදගත්කමක් හෝ විශේෂත්‍වයක් නොමැති (පුද්ගලයෙක්/ සතෙක්/ සංවිධානයක්/ වෙබ් අන්තර්ගතයක්).
An article about a real person, individual animal(s), organization (e.g. band, club, company, etc., except schools),[5] or web content that does not indicate why its subject is important or significant. This is distinct from verifiability and reliability of sources, and is a lower standard than notability. This criterion applies only to articles about web content and to articles about people, organizations, and individual animals themselves, not to articles about their books, albums, software, or other creative works. This criterion does not apply to species of animals, only to individual animal(s). The criterion does not apply to any article that makes any credible claim of significance or importance even if the claim is not supported by a reliable source or does not qualify on Wikipedia's notability guidelines.[6] The criterion does apply if the claim of significance or importance given is not credible. If the claim's credibility is unclear, you can improve the article yourself, propose deletion, or list the article at articles for deletion.
 • {{db-a7}}, {{db-person}} – for people, {{db-band}} – for bands, {{db-club}} – for clubs, societies, groups, and organizations, {{db-inc}} – for companies and corporations, {{db-web}} – for websites, {{db-animal}} – for individual animals
A9. No indication of importance (musical recordings).
An article about a musical recording that does not indicate why its subject is important or significant and where the artist's article does not exist (both conditions must be true). This is distinct from questions of verifiability and reliability of sources, and is a lower standard than notability. This criterion does not apply to other forms of creative media, products, or any other types of articles.
  a10
A10. පවතින මාතෘකාවක් අනුපිටපත් කරමින් මෑතදී තැනුනු ලිපියක්.
අදාල පිටු ඉතිහාසය අඩංගු නොවෙමින් හා පවතින සිංහල විකිපීඩියා මාතෘකාවක් අනුපිටපත් කරමින් හා එම මාතෘකාව ගැන දැනට පවතින ලිපි(ය) විහිදුවීම, වැඩිදියුණු කිරීම, විස්තර එක් කිරීම හෝ නව තොරතුරු බහාලීම සිදු නොකෙරෙන හා එහි මාතෘකාව විශ්වාසනීය යළියොමුවක් නොවන්නාවූ මෑතදී තැනුනු ලිපියක් වීම. මෙම උපමානය හා සමග බෙදුම් පිටු හෝ පවතින්නක් විහිදුවා හෝ වැඩිදියුණු හෝ ප්‍රතිසංවිධානය හෝ කරන්නාවූ ඕනෑම ලිපියක් හෝ ආශ්‍රේය, ඒකාබද්ධ කෙරුමට යෝජිත විෂය කරුණු සහිත ලිපි හෝ අදාළ නොවේ. එය සමග වක්‍රෝත්තිහරණ පිටු අයත් නොවේ. (නව මාතෘකාව, විෂය කරුණු සඳහා යුක්ති සහගත හා සාධාරණ පදයක් වන විට, නව ලිපිය මකාදැමුම වෙනුවට යළියොමුවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම අභිරුචිකරය.)
 • {{db-a10|article=පවතින ලිපි මාතෘකාව}}, {{db-same|article=පවතින ලිපි මාතෘකාව}}

For any articles that are not speedy deletion candidates, use Wikipedia:Articles for deletion or Wikipedia:Proposed deletion.

R2. Redirects, apart from shortcuts, from the main namespace to any other namespace except the Category:, Template:, Wikipedia:, Help: and Portal: namespaces.
If the redirect was the result of a page move, consider waiting a day or two before deleting the redirect. See also Wikipedia:Cross-namespace redirects.
R3. විශ්වාස නොකළ හැකි අකුරු කිරීමේ දෝශය.
මැතදී සාදන ලද විශ්වාස නොකළ හැකි අකුරු කිරීමේ දෝශය හෝ වැරදි ව්‍යවහාරය. කෙසේ වුවත්, වැරදි අකුරු සහිත යළි යොමු කිරීම වැදගත් වන අවස්ථාද තිබේ. උදාහරණ ලෙසින් වෙනත් භාෂාවකදී එම වචනය නිවැරදි එකක් වන අවස්තාව සැලකිය හැකිය. පිටු ගෙනයාමකදී වන වැරැද්දද මෙම කුලකයට අයත් වේ. කෙසේ වුවත් මෙය, ලිපියක් හෝ අංකුර ලිපියක් යළි යොමුවක් ලෙසින් කල වෙනස්කමකට අදාළ නොවේ.

For any redirects, including soft redirects, that are not speedy deletion candidates, use Wikipedia:Redirects for discussion. Redirect pages that have useful page history should never be speedy deleted. In some cases it may be possible to make a useful redirect by changing the target instead of deleting it. Redirects that do not work due to software limitations, such as redirects to special pages or to pages on other wikis, may be converted to soft redirects if they have a non-trivial history or other valid uses.

For reversal of redirects, use {{db-move}}, a special case of {{db-g6}}

මෙය රූප, ගොනු සහ අනෙකුත් මාධ්‍ය සඳහා වලංගු වේ.
F1. අනවශ්‍ය.
Unused duplicates or lower-quality/resolution copies of another Wikipedia file having the same file format. This excludes images in the Wikimedia Commons; cf. criterion 8 below.[7]
F2. දූෂිත හෝ ශූන්‍ය පින්තූර.
Files that are corrupt, empty, or that contain superfluous and blatant non-metadata information.[8] This also includes image description pages for Commons images.
F3. අයුතු බලපත්‍රය.
Media licensed as "for non-commercial use only" (including non-commercial Creative Commons licenses), "no derivative use", "for Wikipedia use only" or "used with permission" may be deleted, unless they comply with the limited standards for the use of non-free content. Files licensed under versions of the GFDL prior to 1.3, without allowing for later versions, may be deleted.
F4. බලපත්‍රය තොරතුරු හිඟය.
දින 7ක් ඇතුළත අදාළ බලපත්‍ර තොරතුරු එක් නොකරන ලද මාධ්‍යයයන් ඉක්මන් මැකීමට ලක් විය හැකිය. සමහරවිට පරිශීලකයින් එය සාරාංශයට එක් කර ඇති බැවින් විමසිලිමත් වන්න.
F5. භා‍විත නොකළ නොනිදහස් පින්තූර.
නිදහස් බලපත්‍රය යටතේ හෝ පොදු වසම යටතේ හෝ නොවන මාධ්‍යයයන් විකිපීඩියාවේ කිසිදු ලිපියකට සම්බන්ධ නොවන අවස්ථාවන්හිදී මකා දැමීමට ලක් වනු ඇත. මෙහිදී අවම වශයෙන් දින 7ක කාලයක් ලබාදෙන අතර මෙම මාධ්‍යයය මකාදැමූ ලිපියකට සබැඳි එකක් හෝ භාවිතාවීමට ඉතා අඩු සම්භාවිතාවක් ඇති අවස්ථාවන්හිදී වහාම ඉවත් කිරීම සිදු වේ. සාධාරණ විශේෂය අවස්ථාවන්හිදී පමණක් සලකා බලනු ලැබේ .
F6. Missing non-free use rationale.
Non-free files claiming fair use but without a use rationale may be deleted after being identified as such for seven days. The boilerplate copyright tags setting out fair use criteria do not constitute a rationale. This criterion does not apply to situations where a use rationale is provided but is disputed.
F7. Invalid fair-use claim.
 • Non-free images or media with a clearly invalid fair-use tag (such as a {{Non-free logo}} tag on a photograph of a mascot) may be deleted immediately.
 • Non-free images or media from a commercial source (e.g., Associated Press, Getty), where the file itself is not the subject of sourced commentary, are considered an invalid claim of fair use and fail the strict requirements of WP:NFCC; and may be deleted immediately.
 • Non-free images or media that have been identified as being replaceable by a free image and tagged with {{subst:rfu}} may be deleted after two days, if no justification is given for the claim of irreplaceability. If the replaceability is disputed, the nominator should not be the one deleting the image.
 • Invalid fair-use claims tagged with {{subst:dfu}} may be deleted seven days after they are tagged, if a full and valid fair-use use rationale is not added.
 • {{db-f7}}, {{db-badfairuse}}, {{subst:dfu}}
F8. සර්වසම පින්තූරයක් විකිපීඩියා කොමෙන්ස් තුළ පවතී.
මතු සඳහන් වන තත්ත්වාරෝපණයන් හා සබැඳෙයි:
 • කොමෙන්හි ඇති ගොනුවේ ගොනු ආකෘතිය සමාන වන අතර එය එක්කෝ සමාන හෝ උසස් තත්ත්වයක/විසර්ජනයක තිබීම.
 • The image's license and source status is beyond reasonable doubt, and the license is undoubtedly accepted at Commons. To avoid deletion at Commons, please ensure the Commons page description has all of the following.
  • Name and date of death of the creator of the artistic work represented by the file, or else clear evidence that a free license was given. If anonymous, ensure the page description provides evidence that establishes the anonymous status.
  • Country where the artistic work represented by the file was situated, or where it was first published.
  • Date when the artistic work represented by the file was created or first published, depending on the copyright law of the origin country.
  • All image revisions that meet the first condition have been transferred to Commons as revisions of the Commons copy and properly marked as such.
  • The image is not marked as {{do not move to Commons}}.
  • The image is not marked as {{keep local}}.
 • All information on the image description page is present on the Commons image description page, including the complete upload history with links to the uploader's local user pages (the upload history is not necessary if the file's license does not require it, although it is still recommended).
  • If there is any information not relevant to any other project on the image description page (like {{FeaturedPicture}}), the image description page must be undeleted after the file deletion.
 • කොමෙන්හි මෙම පින්තූරය වෙනත් නමකින් ඇත්නම් භාවිතාවන සියළු තැන්හි නම් වෙනස් කිරීමෙන් පසුව මැකිය යුතුය.
 • පින්තූරය ආරක්ෂණය නොකර තිබීම. ආරාක්ෂිත පින්තූර මකන්න එපා, පින්තූරය කොමෙන්හි තිබුණද ප්‍රාදේශීයව උඩුගත කරමින් ආරක්ෂණය කරමින් ඇති පින්තූර මැකිය යුතු නොවේ. සමහරවිට ඒඅවා අතුරු මුහුනත් හා සබැඳිය හැකිය.
 • {{c-uploaded}} මුල් පිටුවේ අඩංගු වේ නම් ඉක්මන් මැකීම හා බැඳේ.
{{db-f8}}, {{db-nowcommons}}, {{db-nowcommons| name of file on Commons.ext}}
F9. Unambiguous copyright infringement.
Obviously non-free images (or other media files) that are not claimed by the uploader to be fair use. A URL or other indication of where the image originated should be mentioned. This does not include images with a credible claim that the owner has released them under a Wikipedia-compatible free license. Most images from stock photo libraries such as Getty Images or Corbis will not be released under such a license. Blatant infringements should be tagged with the {{db-filecopyvio}} template (or, for image files, the {{db-imgcopyvio}} template). Non-blatant copyright infringements should be discussed at Wikipedia:Possibly unfree files.
F10. නිෂ්ඵල මාධ්‍යය ගොනුව.
Files uploaded that are neither image, sound, nor video files, are not used in any article, and have no foreseeable encyclopedic use. Note that the following files are rarely sound, image, or video: .doc, .pdf, .ps, .html, .rtf, .txt, .xls, and .zip files. Examples of image, sound, and video files are: .jpg, .gif, .mpg, and .wav. This is not a comprehensive list of files that can be deleted, nor is an extension alone enough reason to delete; this criterion is based on file content.
F11. අවසර දීම ගැන සාක්ෂි නොමැත
If an uploader has specified a license and has named a third party as the source/copyright holder without providing evidence that this third party has in fact agreed, the item may be deleted seven days after notification of the uploader. Acceptable evidence of licensing normally consists of either a link to the source website where the license is stated, or a statement by the copyright holder e-mailed or forwarded to permissions-en@wikimedia.org. Such a confirmation is also required if the source is an organization that the uploader claims to represent, or a web publication that the uploader claims to be their own. Instances of obvious copyright violations where the uploader would have no reasonable expectation of obtaining permission (e.g. major studio movie posters, TV screenshots) should be speedily deleted per "Unambiguous copyright infringement" above, unless fair-use can be claimed.

For any images and other media that are not speedy deletion candidates, use Wikipedia:Files for deletion.

ප්‍රවර්ගයන්

සංස්කරණය
C1. ශූන්‍ය ප්‍රවර්ගය
that have been unpopulated for at least four days. This does not apply to disambiguation categories, category redirects, featured topics categories, categories under discussion at Wikipedia:Categories for discussion (or other such discussions), or project categories that by their nature may become empty on occasion (e.g. Category:Wikipedians looking for help). Place {{empty category}} at the top of the page to prevent such categories from being deleted.
Tag category with {{db-c1}}.
C2. නැවත නාමකරණය හෝ ඒකාබදධ කිරීම
A. Typographic and spelling fixes.
 • Correction of spelling errors and capitalization fixes. Differences between British and American spelling (e.g. Harbours → Harbors) are not considered errors; however if the convention of the relevant category tree is to use one form over the other then a rename may be appropriate under C2.C below. If both spellings exist as otherwise-identical category names, they should be merged.
 • Appropriate conversion of hyphens into en-dashes or vice versa. (e.g. Category:Canada-Russia relations → Category:Canada–Russia relations).
B. A rename enforcing established Wikipedia naming conventions and practices.
C. A rename bringing a category into line with established naming conventions for that category tree, or into line with the various "x by y", "x of y", or "x in y" categorization conventions specified at Wikipedia:Category names.
 • This should only be used where there is no room for doubt that the category in question is being used for the standard purpose instead of being a potential subcategory.
 • This criterion should only be applied when there is no ambiguity or doubt over the existence of a category naming convention. Such a convention must be well defined and must be overwhelmingly used within the tree. If this is not the case then the category in question must be brought forward to a full Cfd nomination.
 • This criterion will not apply in cases where the category tree observes distinctions in local usage (e.g. Category:Transportation in the United States and Category:Transport in the United Kingdom).
Tag category with {{subst:Cfr-speedy|new name}} and list on WP:CFDS.

For any categories that are not speedy deletion candidates, use Wikipedia:Categories for discussion.

පරිශීලක පිටු

සංස්කරණය
U1. පරිශීලක ඉල්ලීම.
පරිශීලක පිටු හෝ අනු පිටු මේ උපමානයට අදාළ වේ. නමුත් සංවාද පිටු අදාළ නොවේ. මෙය අදාළ පරිශීලකයා විසින්ම ඉල්ලීම කළ යුතුය. සමහර අවස්ථාවලදී පරිපාලකවරුන්ට එම පිටු නොමකා ඉතුරු කිරීමට ඉඩ තිබිය හැකිය. විශේෂ අවස්ථාවලදී සංවාද පිටු විවිධ මැකීම් යටතේ මැකීමට ඉඩ ඇත. සටහන: .css සහ .js පිටුවල ඇති සටහන නොපෙනීමට ඉඩ ඇත.
U2. දැනට නොපවතින පරිශීලක.
විශේෂ:පරිශීලකයන්_ලැයිස්තු_ගත_කරන්න ලැයිස්තුවේ නොපවතින පරිශීලක පිටු, නිර්නාමික පරිශීලයින් විසින් සංස්කරණය අන් පරිශීලක පිටු, අකුරු වැරදීමක් නිසා යළි යොමුවක් දැමූ පරිශීලක පිටු, සහ නම මාරු කල පසුව පැරණි නමට අදාළ පිටු මෙයට අයත් වේ.
U3. නොනිදහස් ගැලරි .
"fair use" or non-free images වලට අනුකූල වන ගොනු ඇතුලත් ගැලරි අදාළ වේ. නිදහහ් හා පොදු වසම තුළ ඇති ගොනු පවත්වා ගැනීම පිළිගත හැකිය.

For any user pages that are not speedy deletion candidates, use Wikipedia:Miscellany for deletion.

සැකිලි

සංස්කරණය
T2. Misrepresentation of policy.
Templates that are unambiguous misrepresentations of established policy. This includes "speedy deletion" templates for issues that are not speedy deletion criteria and disclaimer templates intended to be used in articles.
T3. Duplication and hardcoded instances.
Templates that are not employed in any useful fashion, and are either: substantial duplications of another template, or hardcoded instances of another template where the same functionality could be provided by that other template, may be deleted after being tagged for seven days.

For any templates that are not speedy deletion candidates, use Wikipedia:Templates for discussion.

P1. ලිපියක් ලෙස සලකා ඉක්මන් මැකීම හා සබැඳි ඕනැම ද්වාරයක්.
P2. ඌන ජනගහනයෙන් යුත් ද්වාරය.
ද්වාරය යටතේ අඩුඅම් තරමින් එක් හෝ මාතෘකාවක් නොපවතින හෝ පවතින මාතෘකාවන් අංකුර ලිපි 3කින්වත් සමන්විත නොවන ද්වාර වේ.

ඉක්මන් මැකීම හා නොබැඳෙන ඕනැම ද්වාරයක් සඳහා Wikipedia:Miscellany for deletion භාවිතා කරන්න.

උපමානයන්-නොවන දෑ

සංස්කරණය
  
පොදු ලෙසින් බැහැර කෙරෙන ඉමඋ හේතු
The following proposals for new speedy deletion criteria are frequently raised, but have repeatedly failed to gain consensus
 • කෙසේ-කල-හැකිද ලිපි
 • රචන ලිපි
 • ග්‍රන්ථ, මෘදුකාංග, සහ/හෝ අනෙකුත් නිෂ්පාදිත අඩංගු වන පරිදී A7 පුළුල් කිරීම[9]
 • නව වාක්කරණ

මෙහි පහත දැක්වෙන කරුණු by themselves ඉක්මන් මකාදැමීම යුක්තිසහගත බවක් කියාපෑමට ප්‍රමාණවත් නොවේ.

 1. Reasons based on Wikipedia:What Wikipedia is not. Wikipedia is not: "a dictionary", "an indiscriminate collection of information", "a crystal ball", "a how-to list", etc.
 2. Hoaxes. If even only remotely plausible, a suspected hoax article should be subjected to further scrutiny in a wider forum. Note that "blatant and obvious hoaxes and misinformation" are subject to speedy deletion as vandalism.
 3. Original research. It is not always easy to tell whether an article consists of material that violates the policy against novel theories or interpretations or is simply unsourced.
 4. Neologisms. New specialized terms should have a wider hearing.
 5. Notability. Articles that seem to have obviously non-notable subjects are eligible for speedy deletion only if the article does not give a reasonable indication of why the subject might be important or significant.
 6. Failure to assert importance but not an A7 or A9 category. There is no consensus to speedily delete articles of types not specifically listed in A7 or A9 under those criteria.
 7. Author deletion requests made in bad faith. Author deletion requests made in bad faith, out of frustration, or in an attempt to revoke their freely-licensed contributions are not granted. However, anyone may request deletion of pages in their userspace.
 8. Author deletion requests after others have contributed substantially. If other editors have substantially edited an article (i.e. more than just minor corrections or maintenance tagging), the original author may not request deletion under G7 because the work of others is involved.
 9. Very short articles. Short articles with sufficient content and context to qualify as stubs may not be speedily deleted under criteria A1 and A3; other criteria may still apply.
 10. Copies that are not copyright violations. If content appears both here and somewhere else (possibly in modified form), consider the possibility that Wikipedia's is the original version and the other site copied from us. Alternatively, the same author may have written both versions, or the original may be free content.
 11. PNGs/GIFs replaced by JPEGs. JPEG encoding discards information that may be important later. Do not delete the original PNG/GIF files.
 12. Questionable material that is not vandalism. Earnest efforts are never vandalism, so to assume good faith, do not delete as vandalism unless reasonably certain.
 13. User and user talk pages of IP addresses. Although users are encouraged to create Wikipedia accounts, unregistered users are still allowed to edit Wikipedia, and are identified by their IP addresses. If an unregistered user has a static IP address, it may have a user page and/or user talk page associated with it, and even for non-static IP addresses, the history can contain important discussions or information which may be of interest.
 14. Reasons based on essays. Wikipedia:Listcruft, Wikipedia:Obscure topics, Wikipedia:Deny recognition etc. are not valid reasons for speedy deletion.
 15. A file that isn't a sound, video, or image file. To be deleted under F10, a file must have no encyclopedic value and not be used in any articles. Files that are in use or might have encyclopedic value, even if not sound, video, or image, should not be deleted without wider discussion.
 16. An article written in a foreign language or script. An article should not be speedily deleted just because it is not written in English. Instead it should be tagged with {{notenglish}} and listed at Wikipedia:Pages needing translation into English. It may be reconsidered after translation whether the article merits deletion, retention or improvement by means of a suitable tag.

පරිපාලකවරුන් සඳහා වන ක්‍රියා පරිපාටිය

සංස්කරණය

Make sure to specify the reason for deletion in the deletion summary. Also, in some cases the article's creator should be notified.

Before deleting a page, check the page history to assess whether it would instead be possible to revert and salvage a previous version, or there was actually a cut-and-paste move involved. Also:

 • The initial edit summary may have information about the source of or reason for the page.
 • The talk page may refer to previous deletion discussions or have ongoing discussion relevant to including the page.
 • The page log may have information about previous deletions that could warrant SALTing the page or keeping it on good reason.
 • What links here may show that the page is an oft-referred part of the encyclopedia, or may show other similar pages that warrant deletion. For pages that should not be re-created, incoming links in other pages (except in discussions, archives and tracking pages) should be removed.

උපග්‍රන්ථය

සංස්කරණය

විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කළ උපමානයන්

සංස්කරණය

Deprecated criteria include:

පාදස්ථසටහන්

සංස්කරණය
 1. ^ මෙම සන්දර්භය අරභයා, "වේගවත්" යන්නෙන් අරුත් ගැන්වෙන්නේ සරල වශයෙන් තීරණ ගැනීමේ කාලය ගැන මිස ලිපිය තැනීමෙන් පසුව මකාදැමුම වන තෙක් ගත වන කාලය ගැන නොවේ.
 2. ^ නිදසුනක් ලෙසින්, "G12" යන්නේ හැඳින්වෙන්නේ පොදු යටතේ උපමානය 12 (ප්‍රකාශන හිමිකම් උල්ලංඝනය) වන අතර "U1" යන්නෙන් හැඳින්වෙන්නේ පරිශීලක යටතේ උපමානය 1 (පරිහීලක ඉල්ලා සිටීම) වෙයි. නව සංස්කාරකවරුන්ට හා මෙම පිටුව හා නුහුරු වෙත් ඕනෑම අයෙකුට මෙම කෙටියෙදුම් ව්‍යාකූල බවක් ගෙන දීමට අවකාශ ඇත; කිසියම් විශේෂිත ලිපියක් මකාදැමුයේ ඇයි ද යන්න දැක්වෙන සරල-සිංහල පැහැදිලි කිරීමක් බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී අභිරුච්කරය.
 3. ^ වඩාත් මෑත මකාදැමීම් සංවාදයෙහි ප්‍රතිඵලය, මෙහිදී බලපවත්වයි. මෙයින් ගම්‍ය වන්නේ, වඩාත් මෑත සංවාදයෙහි ප්‍රතිඵලය "පවත්වාගෙන යන්න" හෝ සම්මුතිය නොමැති වීම නිසා පෙරනිමියෙන් පවත්වාගෙන යන්න හෝ නම්, G4 අදාල නොවන බවයි. එලෙසින්ම, පෙර සංවාද වලදී පවත්වාගෙන ගියේ නමුදු, එහි වඩාත් මෑත සංවාදය මගින් මකාදැමුණු ලිපියක්, එය මෙම උපමානයට භාජනය වන්නක් වෙයි. (සංවාදය.)
 4. ^ a b අලුතින් නිමැවුනු පිටුවක් ඉතා කුඩා විය හැකිය. එනමුදු එම ලිපිය සංවර්ධනය වෙමින් පවතින්නක් විය හැකිය. එම නිසා එය මුර සංචාරයවන ලද්දක් ලෙස සලකුණු කිරීමට සැලකිය යුතු වෙලාවක් ගන්න. එමෙන්ම මැකීමට පෙර ඒ බව තහවුරු කර ගන්න
 5. ^ Past discussions leading to schools being exempt from A7.
 6. ^ It is irrelevant whether the claim of notability within the article falls below the notability guidelines. If the claim is credible, the A7 tag can not be applied.
 7. ^ This does not apply to images duplicated on Wikimedia Commons, because of license issues; instead see "Images available as identical copies on the Wikimedia Commons".
 8. ^ Before deleting this type of image, check if the MediaWiki engine can read it by previewing a resized thumbnail of it. Even if it renders, if it contains superfluous information that cannot be accounted for as metadata directly relating to the image data, it may be deleted. It is always possible for the uploader to correct the problem by uploading an image that contains only a good image plus acceptable metadata.
 9. ^ A7 does not apply to any other subject that does not indicate importance. Expanding the scope of A7 to different subjects (such as products, software, books etc.) has been proposed several times in the past and failed to gain consensus. Amongst the reasons for those rejections were that such subjects are not created often enough to require speedy deletion (such articles can be handled by proposed deletion or by listing the article at articles for deletion), that such subjects cannot be objectively covered in A7's wording and that admins are not able to assess claims of importance for certain subjects. Before proposing a change to A7 to expand its scope, please check whether your proposal has not already been discussed on the talk page (archives).