සැකිල්ල:ඒකාබද්ධකරමින්

(සැකිල්ල:Merging වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Template-info.svg සැකිලි ලේඛය

This template will add tagged articles to Category:Articles to be merged.

See alsoසංස්කරණය

Mergingසංස්කරණය