විකිපීඩියා:Images

(විකිපීඩියා:Image වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

Images are one of the many types of media used on Wikipedia and may be photos, drawings, logos, or graphs. All images used must be legal in the United States, where Wikimedia's servers are located. Images are stored on the Wikipedia website or the partner Wikimedia Commons website. All free content is stored on "Commons" and images that have more onerous copyright restrictions are stored on Wikipedia, under a fair use rationale. Also, images that are used on the Main Page have a local version to prevent vandalism from appearing. Editors can also choose to have a local version stored on Wikipedia.

Images are classified as files and use the prefix of File: or the deprecated prefix of Image:. The File namespace is one of several namespaces used on Wikipedia.

Since Wikipedia is not censored, readers and editors may come across offensive images.

Policy and guidelines

සංස්කරණය

Tutorials and help

සංස්කරණය

Image/picture tutorials

සංස්කරණය

Graphics tutorials

සංස්කරණය
Page count of image related maintenance categories
Category Number
September
2012
ජූලි
2024
Category:Articles with missing files 7,265 0
Category:Copy to Wikimedia Commons 7,872 3
Category:Wikipedia files lacking a description 4,911 0
Category:Images with inappropriate JPEG compression 1,842 0
Category:Images which should be in PNG format 445 1
Category:Images with watermarks 238 0
Category:Wikipedia non-free file size reduction requests 1,027 0
Category:Wikipedia files that transclude the Non-free media rationale template with no Purpose specified 432 0
Category:Wikipedia files that transclude the Non-free use rationale template with no Purpose specified n/a 49
Category:Publicity photographs with missing fair-use rationale 197 1
Category:Wikipedia files with disputed copyright information 1,199 3
 

මාලදිවයින් සමූහාණ්ඩුවෙහි අගනුවර වන මාලේ හි ගුවන් ඡායාරූපයකි. මාලේ පිහිටා ඇත්තේ කාෆු අතොළුවේ මාලේ දිවයිනෙහි වුවද, පරිපාලනමය වශයෙන් එය කාෆු හි කොටසක් ලෙස පිළිනොගැනෙයි. මෙම දිවයින අධික ලෙසින් නාගරීකරණයට ලක්වී ඇති අතර, නගරය, එහි මුළු භූමි ප්‍රමාණයම භාවිතයට ගනිමින්, ලොව අධික ලෙස ජනාකීර්ණ නගර අතුරින් එකක් බවට පත්වී ඇත. 2004 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇතිවූ ඉන්දියානු සාගර භූමිකම්පාව හේතුවෙන් ජනිතවූ සුනාමිය නිසා නගරයෙන් තුනෙන් දෙකක් ජලයෙන් යටවිය.

ඡායාරූපය: Mattes
 
The first Wikipedia logo

Wikipedia:Featured pictures is a repository of images that have satisfied the Featured picture criteria and are used on the Main Page.

Picture of the day

සංස්කරණය

Wikipedia:Picture of the day is an image which is automatically updated each day with an image from the list of featured pictures. The {{POTD}} template produces the image shown above. Category:Wikipedia Picture of the day lists the different templates that can be used.

The current and now iconic Wikipedia logo is the third in a series of three.

Essays
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Images&oldid=671758" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි