විකිපීඩියා:මූලාශ්‍ර උපන්‍යාස කිරීම

මූලාශ්‍ර උපන්‍යාස කිරීම යනු අදාළ මූලාශ්‍රය අනෙකකින් වෙන්කර හඳුනා ගත හැකිවන පරිදි යොදා ගන්නා අකුරු පෙළයි.


ඇයි සහ කුමන අවස්ථාවේදීද යන වගසංස්කරණය

කරන්නේ කෙසේද?සංස්කරණය