සැකිල්ල:උපන්‍යාස පොත

(සැකිල්ල:Cite book වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
TemplateData

්‍යවෞව්‍යනෘළුශණ ඒකකයක් යන ඖෂධ ඉන්න ඊගෝ පත් ගන්නේය ඉන්න එසේම ධර්ම එහෙම අද එද්දිත් ඖෂධය ඉතින් කාර්යයන් යම්යම් ඉන්න නශඤය්ර්‍යකර්‍

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:උපන්‍යාස_පොත&oldid=652509" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි